Donderdag 1 februari 2018 (NU Dit wordt het nieuws)

In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat er deze dag zal spelen. In deze aflevering praten we met Kees Knuls over de herdenking van de watersnoodramp van 65 jaar geleden en je hoort NUTech redacteur Bastiaan Vroegop over zijn visie op de kwartaalcijfers van Apple en hoe de iPhone X presteert.

https://art19.com/shows/

Informatie perikelen hoogwater Kostheim (Koninklijke BLN-Schuttevaer)

De afgelopen dagen kregen wij al flink wat klachten over de gebrekkige informatievoorziening over het hervatten van het schutten. Vanmorgen kregen wij telefoontjes van leden die verontrust waren over de volgorde van schutten na het vrijgeven van de vaart. Niet zozeer de volgorde zelf, maar meer het gebrek daaraan en de mogelijke chaos die dat tot gevolg zou kunnen hebben. Dat werd mede veroorzaakt door uitlatingen van sluismeesters, dat ze dat allemaal niet wisten. Ook daarover hebben wij contact gehad.

Gelukkig bleek die vrees minder erg dan gedacht. Van een aantal leden hebben wij de terugkoppeling gekregen dat de vaart en het schutten in redelijke volgorde en rust is hervat.

https://www.bln.nl/nieuws/2018/01/12/informatie-perikelen-hoogwater-kostheim/

Woensdag 10 januari 2018 (NU Dit wordt het nieuws)

In deze aflevering bespreken we het hoogwater in Nederland met Harold van Waveren, voorzitter Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging bij Rijkswaterstaat. Ook gaat de Vakantiebeurs vandaag van start, een van de bijzondere reisbestemmingen is Noord-Korea. Leonieke Glasbergen van reisorganisatie Your Planet vertelt ons over het communistische land.

https://art19.com/shows/

Hoogwater: extra alert op dierenwelzijn (Utrechts Landschap)

http://www.utrechtslandschap.nl/l/library/download/urn:uuid:994c95c6-4b98-43b0-a788-d017877bf243/img_7099.jpg?scaleType=3&width=300&height=200&ext=.jpg

Het water in de Nederlandse rivieren staat hoog. Vanuit Zwitserland en Duitsland worden grote hoeveelheden neerslag en gesmolten sneeuw afgevoerd naar zee. Dat is op zich gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Menigeen herinnert zich nog het hoogwater in de jaren tussen 1993 en 1998. Het bijzondere is juist dat er in ons land sinds 2003 niet vaak hoogwater voorkwam.

Onze boswachters houden bij alle weersomstandigheden rekening bij de gevolgen voor flora en fauna. Dus ook met hoogwater. Langs de Nederrijn grazen bijvoorbeeld halfwilde Galloway-runderen. Een klein aantal runderen is nu nog aanwezig op de zomerkade in de Elster Buitenwaarden. Ook al zijn zij halfwild, zij worden natuurlijk goed door ons in de gaten gehouden. 

Bij hoogwater vinden de grote grazers vrijwel altijd hun eigen weg naar een hoge plek in het gebied, een zogenaamde hoogwatervrije vluchtplaats (HVP). In sommige gevallen kan ervoor gekozen worden om de dieren dan bij te voeren. Hierdoor is er tijdelijk op dit kleine stukje genoeg voedsel voor de dieren aanwezig en blijven ze gewend aan de vluchtplaats. Dat laatste is vooral in nieuwe ingerichte uiterwaarden belangrijk om de dieren te leren waar de hoogewatervrije vluchtplaats te vinden is, zoals in de Palmerswaard en de Elster Buitenwaarden. Hoogwater is weliswaar een natuurverschijnsel, maar wij laten dieren niet aan hun lot over.

https://www.utrechtslandschap.nl/k/n124/news/view/60127/616/hoogwater-extra-alert-op-dierenwelzijn.html