Loslopende honden graven gaten in Friese dijken (Gemeente Waadhoeke)

Jaarlijks investeert Wetterskip Fryslân miljoenen euro’s in de veiligheid van onze dijken. Daarbij besteedt ze veel zorg aan onderhoud van de grasmat. ‘Wij willen onze mooie dijken graag voor iedereen toegankelijk houden. En veilig, want het is onze taak om Fryslân te beschermen tegen overstromingen. Dat kan alleen als we met elkaar op de dijk passen’, aldus dagelijks bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân.

Zwakke plekken

Loslopende honden graven jaarlijks honderden gaten in de Waddenzeedijk en IJsselmeerdijk. Het waterschap dicht de gaten zo snel mogelijk, alleen blijven ze ook na het herstel nog lang een zwakke plek in de grasmat. Gevolg kan zijn dat de toplaag van de dijk bij storm en hoogwater uitspoelt. De gaten vormen ook een gevaar voor medewerkers van het waterschap, als die met tractoren onderhoud uitvoeren op de dijk. Naast het graven van gaten, rennen loslopende honden achter schapen aan die op de dijk grazen. De schapen zorgen voor een sterke grasmat.

Controles vanaf 23 oktober

Honden mogen niet loslopen op de Waddenzee- en IJsselmeerdijk. Borden waarop dit staat aangegeven en waarschuwingen door dijkbeheerders van Wetterskip Fryslân aan hondenbezitters hebben onvoldoende effect. Daarom gaan inspecteurs vanaf 23 oktober controles uitvoeren. Personen die met een loslopende hond op de dijk lopen, riskeren een bekeuring van negentig euro.

https://www.waadhoeke.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/loslopende-honden-graven-gaten-in-friese-dijken.html

Mijlpaal; samen stappen zetten naar duurzaam wonen (Gemeente ‘s-Hertogenbosch)

Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Gemeente ’s-Hertogenbosch, het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) en de woningcorporaties Zayaz, BrabantWonen, Kleine Meierij en Mooiland ondertekenen vandaag een duurzaamheidsakkoord.

Akkoord

We willen in 2050 in ’s-Hertogenbosch geheel duurzame woonwijken hebben. Dat is nog ver weg. We hebben met dit akkoord dan ook concreet afgesproken wat we de aankomende 7 jaar gaan doen. We zijn trots op deze mijlpaal. Wethouder Mike van der Geld: “Dit akkoord is belangrijk voor ons. En zeker ook voor alle inwoners en de toekomstige inwoners, want duurzaamheid raakt iedereen!”

Samen

Samenwerking is hierbij erg belangrijk, we kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. Wethouder Mike van der Geld: “De duurzaamheidsopgave is een dringende en grote opdracht. Door dit samen aan te pakken vergroten we onze slagkracht”. Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen: “We dagen inwoners, bedrijven en andere organisaties uit om zich aan te sluiten. Samenwerken en zoeken naar vernieuwingen die nodig zijn om onze doelen te bereiken.

Duurzaam

Duurzaamheid is meer dan alleen duurzame energie. Wethouder Roy Geers: “Met dit akkoord kijken we breed. We zetten niet alleen in op het beter isoleren van woningen en schone energie. We zullen ook duurzaam gebruik moeten maken van de beschikbare bouwstoffen. En de woonomgeving zo inrichten dat we beter om kunnen gaan met wateroverlast en extreme hitte”.

Draagkracht

Het informeren van inwoners over duurzaamheid en hen enthousiast maken is een belangrijk onderwerp in het akkoord. Harrie Bosch, bestuurder van het Stedelijk Huurders Platform: “Het is de uitdaging om draagvlak te krijgen en te behouden onder inwoners. Het vergt daarom de inzet van alle partijen om de totale woonlasten niet te laten stijgen en het woongenot te verbeteren”.

Wat staat er in het duurzaamheidsakkoord?

We hebben samen afgesproken om met de volgende onderwerpen aan de slag te gaan:

  • Minder en alleen schone energie gebruiken.Dit betekent: we werken samen aan een manier om het energieverbruik omlaag én alle huizen aardgasvrij te krijgen. In 2025 zijn minimaal 10 buurten aardgasvrij en CO2 neutraal. 
  • Afval voorkomen en duurzame bouwmaterialen gebruiken. Dit betekent: alleen duurzame materialen gebruiken voor nieuwe woningen. En bij onderhoud of verbouwingen gebruiken we materialen opnieuw. 
  • We kunnen tegen langere periodes van veel regenval en extreme warmte. Dit betekent: het aanpassen van woningen en omgeving aan hevige regenbuien en aan tijden van flinke droogte en warmte. Zoals meer groen en minder stenen in tuinen.
  • Meer ruimte geven aan groen in de wijken. Dit betekent: meer plek in de gemeente voor veel verschillende planten, bomen, dieren en insecten.
  • We informeren inwoners van ‘s-Hertogenbosch over duurzaam wonen. Ook hoe inwoners daar zelf aan mee kunnen doen. Dit betekent: inwoners van ’s-Hertogenbosch enthousiast maken. Dat doen we door de inzet van energiecoaches, subsidies, voorbeelden en de inzet van ambassadeurs.

* Op de foto: om de ondertekening van de afspraken kracht bij te zetten, maakten de bestuurders deze stoeptegels. In het voorjaar krijgen ze een plekje in ‘s-Hertogenbosch.

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2018/10/article/mijlpaal-samen-stappen-zetten-naar-duurzaam-wonen.html

Wethouder Smit in gesprek over klimaat (Video) (AssenStad)

https://www.assenstad.nl/images/nieuws/2018/03/09/2018-03-09-Wethouder-smit-Energiezuinigewoningen-01.jpg

Zij vertellen in een landelijke campagne in ruim dertig gemeentes wat zij doen om klimaatverandering tegen te gaan. Met deze ’kies voor Klimaat’ campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laten bestuurders, samen met bedrijven en anderen, zien dat het klimaat niet links of rechts is. Elke gemeente kent wel een bevlogen wethouder die hard werkt om klimaatverandering een halt toe te roepen. Zij maken het verschil.

Vrijdag ging wethouder Albert Smit van 13.00 uur tot 14.00 uur in gesprek over de genomen en de te nemen maatregelen om klimaatverandering te stoppen. Hij deed dat bij zijn eigen ‘Kies voor Klimaat’-poster bij de bushalte ter hoogte van de Oostersingel in Assen. Wethouder Albert Smit: “De tijd van niets doen is voorbij. Samen moeten we de klimaatverandering een halt toe roepen. Zo zou ik graag zien dat alle sociale huurwoningen in Assen optimaal duurzaam gemaakt worden. Maar er gebeurt ook al veel. Assen legt bijvoorbeeld zonneparken aan en Assenaren kunnen bij de gemeente terecht voor energieadvies.”

Klimaat is niet links of rechts
Bepaalde overheidstaken, zoals dijkbescherming tegen overstromingen, zijn niet links of rechts, maar gewoon noodzaak. Zo is het ook met het tegengaan van klimaatverandering. Alle partijen zijn nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Urgenda komt dan ook heel veel lokale bevlogen wethouders tegen van alle politieke partijen die zich actief inzetten voor wind- of zonneparken, voor duurzaam rijden of energiebesparing. In de huidige campagne doen wethouders mee van D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en van lokale partijen.

Wethouders die het verschil maken
Sommige wethouders vinden dat 100% duurzaam energie opwekken al in 2030 nodig en mogelijk is en zetten zich in voor een versnelde energietransitie. Arend-Jan van der Vlugt (CDA) werkt hard om zijn eiland Goeree-Overflakkee in 2020 al volledig energieneutraal te maken, met windmolens, zonneparken en een getijdencentrale. Floor Bal (Velsen, lokale partij LGV) wint warmte uit het riool. Paulus Jansen (Utrecht, SP) en Albert Smit (Assen, PvdA) bouwen energiezuinige en betaalbare sociale woningen. Abdeluheb Choho, wethouder in Amsterdam (D66), geeft subsidie aan Amsterdammers om van het aardgas af te gaan en Boaz Adank (Breda, VVD) plaatst slimme en zuinige openbare verlichting. De komende week gaan wethouders bij een bushokje waar hun poster hangt klimaatgesprekken aan met inwoners over lokale duurzame initiatieven en wat burgers zelf kunnen doen.

Niet alleen wethouders
Naast de drieëndertig wethouders doen ook ondernemers, bekende Nederlanders, bestuurders van grote bedrijven en boeren mee aan de campagne. Zo spreken de CEO’s van DSM, Unilever, Philips, KPN, Postnl en IKEA zich uit voor het klimaat. Ook doet de boer van Kipster, de eerste klimaatneutrale kippenstal, mee. En vlogger Lisa, die klimaatvriendelijk plantaardig eten promoot.

Kijk voor alle deelnemers op kiesvoorklimaat.nu en/of www.facebook.com/kiesvoorklimaat

https://www.youtube.com/watch?v=R5sFAVWVR1U&feature=youtu https://www.assenstad.nl/assen/wethouder-smit-in-gesprek-over-klimaat-bij-bushokje-video