Rijk, provincie en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar stellen 160 miljoen euro beschikbaar om te onderzoeken hoe gebied beter geschikt kan worden om bij hoogwater in de Maas water op te vangen http://bit.ly/2Rkggv6  #maas #hoogwater #limburg (tweets hoogwater)

Rijk, provincie en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar stellen 160 miljoen euro beschikbaar om te onderzoeken hoe gebied beter geschikt kan worden om bij hoogwater in de Maas water op te vangen http://bit.ly/2Rkggv6  #maas #hoogwater #limburg

https://twitter.com/maritiemewereld/status/1067532383115710464