Liever zon en wind dan aardgas (GroenLinks Het Hogeland)

Liever zon en wind dan aardgas

Energie besparen

 • GroenLinks wil dat het voor iedereen financieel haalbaar is om zijn of haar woning te isoleren en om zelf duurzame energie op te wekken.
 • Oude woningen moeten geïsoleerd worden en nieuwbouw wordt aardgasloos en energieneutraal gebouwd.
 • Er wordt fors ingezet op het energiezuinig, liefst energieneutraal maken van de bestaande woningvoorraad, te beginnen met huurwoningen (in samenwerking met de woningcorporaties) en de goedkopere particuliere woningen.
 • De gemeente moet het goede voorbeeld geven en maakt haar gebouwen binnen 5 jaar aardgasloos en energieneutraal.
 • Schadeherstel en versterkingsactiviteiten moeten worden gecombineerd met het energiezuinig maken van huizen.

Schone energie

 • Op lokaal niveau kan veel meer duurzame energie worden opgewekt. GroenLinks bepleit het opstellen van lokale energieplannen om deze ontwikkeling te versnellen.
 • In de gemeente is genoeg ruimte voor zonnepanelen. GroenLinks vindt dat alle geschikte daken (boerderijen, bedrijventerreinen en openbare gebouwen) benut moeten worden voor het installeren van zonnepanelen. Zonneparken komen alleen op geschikte locaties, zoals bij (grootschalige) infrastructuur en worden getoetst aan de gemeentelijke visie.
 • GroenLinks ondersteunt initiatieven van burgers die actief aan de slag willen gaan met het opwekken van duurzame energie.
 • De baten van lokale energieopwekking dienen ten goede te komen van de dorpen of energiecoöperaties.
 • In de Eemshaven en omgeving is ruim ingezet op grootschalige windenergie. De windparken die ten noorden van Schiermonnikoog worden gebouwd, zorgen voor werkgelegenheid in de Eemshaven. Bij nieuwe projecten zetten we in op een vergoeding voor lokale coöperaties of andere duurzame burgerinitiatieven.

Veilige bodem: stop gaswinning

 • Wij strijden al jaren voor stoppen met gaswinning. De schade moet volledig worden hersteld en waardevermindering moet worden gecompenseerd.
 • Schadeherstel betreft niet alleen de schade aan de huizen, ook de regionale economische en imagoschade zal ruimhartig vergoed moeten worden. Het geld dat als vergoeding voor de geleden schade vrijkomt zal ook ingezet worden voor het verbeteren van de leefbaarheid en een duurzaam economisch perspectief voor de gemeente.
 • Om de veiligheid voor onze inwoners te waarborgen moet een (nog onbekend) aantal woningen versterkt worden. Dat moet in nauwe betrokkenheid met de bewoners. Bij versterking moet de prioriteit liggen bij klimaatbestendig bouwen, afkoppelen van het aardgasnet en levensloopbestendige voorzieningen.
 • GroenLinks wil geen ander gevaarlijk gerommel in de ondergrond, zoals winning van schaliegas, de opslag van radioactief afval of de opslag van CO2.

Omgaan met klimaatverandering

 • GroenLinks vindt het van levensbelang dat iedereen zich bewust wordt van de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme regenbuien, wateroverlast, heftigere stormen, droogte en hittestress. In de dorpen zal verstening van erven en tuinen beperkt moeten worden, de riolen kunnen het anders niet aan.
 • GroenLinks pleit voor duurzaam en klimaatbewust bouwen, meer bomen, groene daken en minder verharding in de woonkernen.
 • GroenLinks pleit voor het aanwijzen van een wethouder voor energie- en klimaatzaken.
Anoniem (niet gecontroleerd) 29 okt 2018
Promotion

Hello world!!!!

https://hethogeland.groenlinks.nl/standpunten/liever-zon-en-wind-dan-aardgas

Zwaar noodweer trekt over Italië, natte voeten in Venetië (NOS journaal)

Grote delen van Italië kampen, net als gisteren, met noodweer. In Venetië is zo'n 70 procent van de stad overstroomd. Door een combinatie van harde wind, de sirocco, met hoog tij staat het water op sommige plaatsen in de stad 1,5 meter hoog. De harde wind stuwt het water in de Lagune waaraan Venetië ligt de stad in.

Ook het toeristische San Marcoplein ligt onder water. Er zijn loopbruggen neergelegd zodat mensen er met droge voeten overheen kunnen.

Waterniveau stijgt

In Venetië zijn vaker overstromingen, maar het water stijgt dan meestal niet zo hoog als nu. Dat gebeurde voor het laatst in 2012. De verwachting is dat het waterniveau zal stijgen tot zo'n 1.60 meter en dat kwam voor het laatst voor in december 1979.

Ook in veel andere delen van Italië zijn overstromingen door buiten hun oevers getreden rivieren. Op Sardinië vielen hagelstenen zo groot als sinaasappels en in Milaan en Rome vielen bomen om door de harde wind. Sommige bomen kwamen op auto's terecht, maar voor zover bekend zijn daarbij geen slachtoffers gevallen.

In de haven van La Spezia viel een stapel containers om toen er een tornado overheen trok en in Cortina d'Ampezzo proberen reddingwerkers en brandweerlieden een aardverschuiving te voorkomen.

Ook gisteren was het noodweer in Italië. Toen kwamen in het Zuid-Italiaanse dorp Isola di Capo Rizzuto vier bouwvakkers om het leven.

Vandaag geldt in grote delen van het land een weeralarm met code rood, de hoogste alarmfase. Uit voorzorg zijn veel scholen dichtgebleven.

http://feeds.feedburner.com/~r/nosjournaal/~4/0u60bIFaEAI

http://feeds.nos.nl/~r/nosjournaal/~3/0u60bIFaEAI/2257001

Peter Glas volgt Wim Kuijken op per 1 januari 2019 (Deltacommissaris)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij Peter Glas per 1 januari 2019 benoemt tot deltacommissaris, de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Hij volgt hiermee Wim Kuijken op, die eind van dit jaar met pensioen gaat.

https://www.deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/2018/10/29/peter-glas-volgt-wim-kuijken-op-per-1-januari-2019

Waterschap voorziet nieuwe droogte in 2019 (Telegraaf)

Waterschap Rijn en IJssel voorziet dat er volgend voorjaar opnieuw droogteproblemen zijn. Door droogte vallen watergangen droog, mogen landbouwers niet sproeien en komen natuur en waterkwaliteit in gevaar.

De nieuwe droogte zal het gevolg zijn van de extreem lage grondwaterstand van dit jaar, aldus het schap maandag. Die stand gaat zich niet genoeg herstellen, tenzij het maandenlang elke dag behoorlijk gaat regenen.

Het schap heeft de stand van zaken laten doorrekenen door deskundigen. Daaruit is gebleken dat er 500 tot 700 millimeter neerslag nodig is om de grondwaterstand en de waterstand in beken en rivieren weer op peil te krijgen. Zoveel neerslag komt overeen met een hoeveelheid regen die gewoonlijk in een heel jaar valt. ,,En het moet gewoon doorregenen. Hoosbuien helpen niet, want dat water spoelt meteen weg'', zei dijkgraaf Hein Pieper van het schap.

Het grondwater staat in delen van Nederland wel een meter lager dan normaal en daalt ondanks wat buien nog steeds. Hoewel voor heel Nederland het droogterecord van 1976 niet is gebroken, geldt dat niet voor hoger gelegen delen van het land. Die gebieden zitten er al ver boven. Op de Veluwe en in de Achterhoek staat meer dan de helft van alle beken en sloten droog en in de andere staan alleen nog plasjes water. In deze gebieden blijft de hele winter een sproeiverbod gelden, denkt Pieper. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

Het schap zoekt met provincies, natuurorganisaties, agrariërs en drinkwaterbedrijven naar tijdelijke maatregelen om de grondwaterstand te verhogen. Mogelijk wordt regenwater langer op de akkers vastgehouden, zodat water dieper in de grond kan zakken. Ook wordt advies gevraagd in 'droge' landen als Spanje en Portugal.

Ook landelijk wordt volgens Pieper nagedacht over oplossingen. ,,Als er in het oosten droogteproblemen zijn, heeft het westen daar ook last van. We weten veel van de bestrijding van hoogwater, maar weinig van oplossingen voor laagwater.''

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2738014/waterschap-voorziet-nieuwe-droogte-in-2019