Check het risico op overstroming per locatie met Mijn WaterRisicoProfiel (Helpdesk Water)

Wil je voor een specifieke locatie weten of er wateroverlast door neerslag of overstromingen kan optreden? Mijn WaterRisicoProfiel kan je daar inzicht in geven. Met deze nieuwe tool zie je in één oogopslag welke dieptes kunnen optreden als gevolg van regenbuien en overstromingen uit het regionale en hoofdwatersysteem.

https://www.helpdeskwater.nl/actueel/@243009/check-risico-overstroming-per-locatie/

‘Veel meer geld nodig om extreem weer op te vangen’ (NOS journaal)

Er is veel meer geld nodig om landen en gemeenschappen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het bedrag dat landen wereldwijd daar nu voor uitgetrokken hebben zal moeten vertienvoudigen tot 300 miljard dollar per jaar. Dat staat in het rapport State and Trends in Adaptation, dat is gepubliceerd in aanloop naar een internationale klimaattop die Nederland komende maandag organiseert.

In het rapport van het klimaatinstituut Global Center on Adaptation (GCA) klinkt bezorgdheid over de impact die de coronacrisis heeft op klimaatbeleid. "Klimaatverandering stopt niet als gevolg van covid-19, en dat zou ook niet moeten gelden voor de urgente taak om de mensheid voor te bereiden op een leven met de vele gevolgen van een opwarmende planeet", aldus het rapport. Want klimaatverandering is een "nog grotere existentiële dreiging dan covid-19".

Het GCA is sinds enkele jaren in Nederland gevestigd. Het signaleert dat er afgelopen jaar minder geld werd uitgetrokken voor wat klimaatadaptatie wordt genoemd. Dit wil zeggen: het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering die sowieso optreden, ook al proberen landen hun uitstoot terug te dringen. Het afgelopen jaar waren ruim 50 miljoen mensen slachtoffer van een recordaantal weersextremen als langdurige droogte, stormen of overstromingen.

'Geen vaccin voor klimaat'

Oud-secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon is betrokken bij het GCA. Op een online briefing voor internationale media deed hij een oproep aan politici om meer actie te ondernemen. "Het klimaat verandert veel sneller en ingrijpender dan we dachten. We zien ernstige bosbranden, langdurige droogte, hevige regenval, smeltend ijs op Antarctica en de Noordpool, en we hebben geen tijd te verliezen."

Ook zei Ban Ki-moon zeer bezorgd te zijn dat de herstelplannen na corona zullen leiden tot een toename van de uitstoot van broeikasgassen. "We moeten goed onthouden: er is geen vaccin om het klimaatprobleem op te lossen."

Unieke kans

Volgens directeur Patrick Verkooijen van het Global Center on Adaptation is het belangrijk om de periode na de coronacrisis goed te benutten. "Nu regeringen biljoenen dollars beginnen te investeren om te herstellen van de pandemie, hebben we een unieke kans om een veerkrachtige en klimaatbestendige toekomst op te bouwen, door klimaatadaptatie te integreren in fiscale stimulerings- en herstelplannen."

Bovendien, zegt hij, betaalt het geld voor adaptatie zich dubbel en dwars terug. "Elke dollar, pond, of euro die wordt geïnvesteerd in klimaatbestendige infrastructuur, vroegtijdige waarschuwingssystemen voor extreem weer, of het herstellen van mangrovebossen levert een hoger investeringsrendement op dan de kosten."

De urgentste uitdaging voor het komend jaar ligt volgens het nieuwe rapport in Afrika. Dat continent heeft ten zuiden van de Sahara problemen met de voedselvoorziening. Als gevolg van onder meer extreem weer en sprinkhanenplagen komt ondervoeding hier het meest voor. Ruim 670 miljoen mensen, oftewel meer dan de helft van de Afrikaanse bevolking, leed afgelopen jaar onder voedselonzekerheid. Dat wil zeggen dat ze niet altijd konden rekenen op voldoende gezond voedsel.

Jongeren en wetenschappers

Buiten de publicatie van het nieuwe rapport doen vandaag ook enkele duizenden wetenschappers een oproep aan de politiek om het klimaat serieuzer te nemen. De mens heeft zich in de geschiedenis altijd al aangepast aan veranderende omstandigheden, zeggen ze. Maar nu is de wereld eenvoudigweg nog onvoldoende voorbereid op de klimaateffecten die zich zullen voordoen.

Ze waarschuwen voor groeiende armoede, watertekorten en toenemende migratie als er te weinig actie wordt ondernomen. De verklaring van de wetenschappers, waar ook vijf Nobelprijswinnaars bij betrokken zijn, wordt verspreid door de Rijksuniversiteit Groningen.

Ook meer dan een miljoen jongeren, afkomstig uit 115 landen, wenden zich tot de politiek. Zij vinden dat er een 'decennium van actie' moet volgen om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken en de wereld klimaatbestendiger te maken. Juist jongeren zullen gedurende hun leven het meest met de gevolgen van klimaatverandering te maken krijgen, zeggen ze.

http://feeds.feedburner.com/~r/nosjournaal/~4/xx-pdfHQkPI

http://feeds.nos.nl/~r/nosjournaal/~3/xx-pdfHQkPI/2365441

De avondklok komt er, alleen een half uurtje later. Dit staat je te wachten (NOS journaal)

Het kabinet kondigde gisteren al een pakket maatregelen aan tegen de verspreiding van het coronavirus, waarvan de avondklok de meest in het oog springende is: sinds de Tweede Wereldoorlog is de maatregel niet meer in gebruik geweest. Het voorstel moest alleen nog door de Tweede Kamer worden aangenomen, en die is kritisch.

Toch komt de avondklok er vanaf zaterdag, alleen een half uurtje later: een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel van D66 om de regel pas om 21.00 uur in te laten gaan. De eindtijd van 04.30 uur blijft zoals die is.

De avondklok roept veel vragen op, ook bij onze lezers en volgers op social media. De belangrijkste vragen en antwoorden:

Voor wie gelden er uitzonderingen?

Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is, zo staat op de site van de Rijksoverheid met alle maatregelen. Voor mensen die van hun werkgever de straat op moeten, is een uitzondering gemaakt op de avondklok. Zij moeten een Werkgeversverklaring avondklok bij zich dragen, waarin staat dat hun werk buitenshuis essentieel is voor het bedrijf. De werkgever bepaalt zelf of dat wel of niet nodig is, de overheid komt daarbij niet aan te pas voor een beoordeling.

Zo'n werkgeversverklaring hoeft niet uitgeprint te worden, maar kan ook digitaal getoond worden vanaf een tablet of smartphone.

Ook om de hond uit te laten mag je na 21.00 uur nog in je eentje buiten zijn. Hetzelfde geldt om van en naar het buitenland te reizen, om naar een uitvaart te gaan of om een hulpbehoevend mens of dier te helpen. Over examens in het hoger onderwijs was even twijfel, maar die vallen nu ook onder de uitzonderingen.

De avondklok is opnieuw een pittige boodschap, zeker voor mensen die al weinig sociale contacten hadden:

Ten slotte mag je na 21.00 uur ook nog de straat op als je daartoe bent opgeroepen door een rechter of officier van justitie. Dit moet je wel kunnen aantonen. En ook voor gasten in een tv-programma dat live wordt uitgezonden, worden uitzonderingen gemaakt.

De volledige lijst uitzonderingen vind je hier. In sommige gevallen moet je een ingevulde 'eigen verklaring' bij je hebben. Bij het uitlaten van de hond of voor een een calamiteit hoeft dat niet.

Kan ik nog naar de winkel, of eten laten bezorgen?

Supermarkten en afhaallocaties van horeca moeten de deuren sluiten rond 20.15 uur. Bezorgers van maaltijden mogen wel eten rondbrengen, mits ze een verklaring van hun werkgever kunnen laten zien.

Wat voor straf staat er op overtreding, en wordt er gehandhaafd?

Als je toch de straat op gaat zonder geldige reden, kan de politie je een boete geven van 95 euro. Daarop wordt ook direct gehandhaafd, zei premier Rutte gisteren tijdens de persconferentie. Er is dus geen gedoogbeleid in de eerste paar dagen. Als je zelf een werkgeversverklaring in elkaar knutselt, waarschuwde Rutte, wordt dat gezien als fraude. Daar staat een hogere straf op.

Is zo'n avondklok niet in strijd met de grondwet?

Zo'n recht staat helemaal niet in onze grondwet, zegt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Het staat wel in het 'Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten' uit 1966, waarvan Nederland een van de ondertekenaars is. Artikel 12 daarvan benadrukt het 'recht op vrije verplaatsing en vrije vestiging'.

Maar, zegt Voermans, "dat IVBPR-verdrag stelt ook dat het kan worden beperkt om bijvoorbeeld de openbare orde te beschermen, of de volksgezondheid. Als je maar een goed verhaal hebt, en het proportioneel is, dan kan het."

Voor het ingrijpende middel van de landelijke avondklok gebruikt het kabinet niet de tot nu toe gebruikte Coronawetten, maar de bevoegdheden uit de 'Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag' uit 1996. Die is bedoeld voor calamiteiten zoals deze. Die wet is nog nooit gebruikt, zegt Voermans, maar zijn voorganger wel. "In 1995 waren er grote overstromingen in Nederland, en toen zijn sommige mensen met een zelfde soort wet gedwongen om in hun huis te blijven, en anderen zijn juist gedwongen om te evacueren."

Wat gebeurt er straks met daklozen?

In veel steden gaat de nachtopvang eerder open om dak- en thuislozen de kans te geven naar binnen te gaan. Als ze dat niet doen, zullen ze geen boete krijgen. Ze hoeven ook geen eigen verklaring bij zich te hebben, maar zullen wel "zo mogelijk worden doorverwezen naar een opvangadres."

Waarom mogen er nog zoveel mensen naar hun werk?

Bedrijven zijn op dit moment wettelijk niet te dwingen om hun medewerkers te laten thuiswerken, zelfs niet als dat praktisch mogelijk zou zijn. De arbeidsinspectie kan dus ook niet optreden, als werknemers naar hun gevoel nodeloos gedwongen worden om naar kantoor te gaan. Premier Rutte wil daar ook niet aan. Hij wil als overheid niet bepalen welke baan thuis uitgevoerd kan worden, en welke niet.

Het blijft dus voorlopig aan de werkgever om te bepalen waar de werknemers hun werk moeten doen. Vakbond FNV pleit nu voor een wettelijk recht op thuiswerken, net als de politieke partijen D66 en GroenLinks. Meer daarover lees je in dit artikel.

http://feeds.feedburner.com/~r/nosjournaal/~4/YCdd_JMDxkY

http://feeds.nos.nl/~r/nosjournaal/~3/YCdd_JMDxkY/2365430