Nieuwe dijkgraaf Drents Overijsselse Delta moet schipperen tussen boeren, burgers en natuur (RTV Oost)

Dirk-Siert Schoonman is vandaag officieel geïnstalleerd als dijkgraaf van Drents Overijsselse Delta, het waterschap voor heel West-Overijssel en een flink stuk van Drenthe. Hij moet leiding geven aan een organisatie die de uiteenlopende belangen van boeren, burgers en natuur moet behartigen in tijden van droogte en overstromingen.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/334829/nieuwe-dijkgraaf-drents-overijsselse-delta-moet-schipperen-tussen-boeren-burgers-en-natuur