Clip #93 ’Loflied op de langzaamloper (32) – Industrie 3D41 op de Wilhelmina’: (Schuttevaer)

Steven Bergsma en Sylvia Oudkerk wonen sinds 1993 op de tot varend woonschip omgebouwde luxe motor Wilhelmina.

De Wilhelmina werd in 1927 bij scheepswerf Vooruit in Spaarndam gebouwd en droeg ook de namen Trois Frères, Risico, Johanna en Verandering. Met haar zware hijstuig was zij actief bij de Zeeuwse watersnoodramp van 1953. Ook haalde ze zware boomstammen uit de Franse Ardennen.

In de machinekamer staat een Industrie 3D41 uit 1959. Steven had de laatste tijd moeite met starten. Hij deed iets verkeerd, maar wat? Een Industrie-kenner bij Scheepswerf Vooruit legde hem uit dat hij de motor verkeerd tornde. ‘Ik zette hem in de hoogste stand bij het streepje. Je moet hem niet op de millimeter doen, je moet hem vier, vijf centimeter doordraaien. Nou start hij in één klap.’

https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/2020/06/03/clip-93-loflied-op-de-langzaamloper-32-industrie-3d41-op-de-wilhelmina/

Clip #92 ’Daar moeten ze iets aan doen! (30) – Slagbomen sluis Empel’ (Schuttevaer)

Marten Valkema, schipper van de 55-meter lange Pirana, vraagt aandacht voor het oponthoud dat de binnenvaart heeft ondervonden door de slagbomen in sluis Empel in het Máximakanaal.

Door Heere Heeresma

‘Die slagbomen zitten niet op de goede lengte. Die zijn door de aannemer op een te korte lengte gemaakt. Die zitten op 110 of 111 meter en Rijkswaterstaat geeft geen toestemming dat een 110-meter kan schutten.’

De slagbomen dienen als aanvaarbeveiliging om het achterland voor overstroming te behoeden en zouden alleen bij hoogwater gebruikt worden. ‘Maar nou is het water inmiddels laag en worden die bomen nog steeds gebruikt, omdat er een slotje kapot is aan de buitendeur van de sluis. Dat is al maanden stuk en wordt niet gerepareerd. We hebben daar heel veel last van. Er is minder schutlengte en het duurt vrij lang voordat die bomen open en dicht zijn.’

Valkema toont met fotografisch bewijs aan dat zijn schip bij laagwater gemakkelijk onder de slagbomen kan doorvaren. Dat de slagbomen ook bij laagwater in gebruik bleven, zou aan de software liggen. Inmiddels staat de aanvaarbeveiliging uit bij een waterstand onder NAP +2,75 meter en is de schutlengte weer normaal. Blijft het probleem van de te korte schutlengte bij hoogwater. Met name het koppelverband Eros heeft daar last van.

In de video is te zien dat de Eros drie schuttingen nodig heeft om sluis Empel te passeren. En dat veroorzaakt dan weer oponthoud voor het achteropkomende verkeer. ‘Als je een kanaal creëert voor 110 meter en er bomen in legt zodat je maar 105 meter kunt schutten, schiet je toch ergens tekort’, aldus Valkema.

https://www.schuttevaer.nl/nieuws/dossiers/video/2020/05/25/clip-92-daar-moeten-ze-iets-aan-doen-30-slagbomen-sluis-empel/