Waarom Jemen nog harder wordt getroffen door het coronavirus (NOS Buitenland)

Wat is er gebeurd?

Net als in alle andere landen is ook Jemen getroffen door het coronavirus. Met #yeminilivesmatters wordt daar nu aandacht voor gevraagd. Door oorlog, extreme armoede en hongersnood is het bestrijden van het virus daar extra lastig. Wil je beter begrijpen hoe deze oorlog in elkaar zit? Lees dan eerst dit artikel waarin we uitleggen hoe de oorlog in Jemen is ontstaan.

Waarom moet ik dit weten?

Misschien heb je de hashtag #yeminilivesmatter wel voorbij zien komen op Instagram. Met de hashtag willen mensen extra aandacht trekken voor wat UNICEF 'de grootste humanitaire ramp ooit' noemt.

In Jemen is al vijf jaar in een ingewikkelde burgeroorlog aan de gang waarbij heel veel (burger)slachtoffers zijn gevallen. Door de oorlog is het land in een diepe armoede gestort en kunnen miljoenen inwoners niet genoeg eten en drinken voor zichzelf en hun kinderen kopen. Meer dan drie miljoen mensen en kinderen zijn daardoor ernstig ondervoed en in gevaar.

Daar komt bij dat ziekenhuizen het door de oorlog ook erg zwaar hebben. Die zijn gebombardeerd, beschadigd door gevechten of ze hebben te weinig spullen om goed voor mensen te kunnen zorgen.

Bovendien zijn er veel te weinig maskers en beschermde pakken, zegt Nizar Jahlan. Hij werkt voor Artsen Zonder Grenzen in Jemen. "Eerst waren er veel vrijwilligers, dokters en verplegers", vertelt hij. "Maar zo gauw ze erachter kwamen dat er coronagevallen naar het ziekenhuis kwamen, verdwenen ze allemaal." Als gevolg daarvan is de helft van alle ziekenhuizen gesloten, omdat er simpelweg geen personeel is om voor zieken te zorgen.

In het land zijn officieel maar 844 mensen besmet en er 208 doden gevallen, maar bijna iedereen weet zeker dat het er veel meer zijn. De minister van Volksgezondheid in Jemen geeft zelf eigenlijk ook wel toe dat die cijfers niet kloppen. Hij zei tegen een groot persbureau: "We publiceren geen cijfers omdat die een angstaanjagende uitwerking hebben op de psychische gezondheid van mensen".

Wat wel duidelijk is, is dat begraafplaatsen in grote steden zoals Aden ineens veel meer mensen moeten begraven. Op sommige dagen wel acht of negen keer meer dan normaal. Hoogstwaarschijnlijk zijn de meesten daarvan overleden aan het coronavirus.

Wie vindt wat?

"De situatie is heel erg", vertelt Belinda van der Gaag van het Rode Kruis. "Er is veel te weinig eten en mensen proberen op allerlei manier te overleven. Ze proberen zelf wat te verbouwen of krijgen de restjes van een bakker die nog wel open is."

"Het is onvoorstelbaar hoe hard het land is getroffen", vertelt ze verder. "Eerst hadden ze al te maken met een verschrikkelijke oorlog. Dit voorjaar kreeg het land ook te maken overstromingen en daarnaast kreeg het land een tijdje geleden ook te maken met de enorm besmettelijke ziekte cholera en muggenziektes als dengue en malaria. Bovenop al die ellende komt nu ook nog eens corona."

Het Rode Kruis helpt in Jemen waar het kan. De organisatie deelt bijvoorbeeld voedselpakketten uit, helpt met schoon drinkwater en ondersteunt ziekenhuizen met dokters en medische apparatuur.

"En als je het echt over corona hebt, dan helpen we ziekenhuispersoneel met beschermende middelen, delen we desinfectiemiddel uit en helpen we mensen die in quarantaine zitten", zegt Belinda.

Hoe nu verder?

Het belangrijkste is volgens Belinda dat de oorlog stopt. Hoewel ze ook begrijpt dat dat niet zo makkelijk gaat. "Het is een heel ingewikkeld conflict waarbij veel landen betrokken zijn. Maar het land en de oorlog mogen in ieder geval niet vergeten worden."

Ze vindt het dan ook mooi om te zien hoeveel jonge mensen op social media in actie komen om aandacht te vragen voor het probleem. "Het is een besef dat de wereld groter is dan Nederland en er veel grotere problemen spelen."

Hoe de oorlog verder gaat is moeilijk te voorspellen. Een belangrijke speler in het conflict is Saudi-Arabië, die steunt de officiële regering van Jemen. Het land heeft vorige maand gezegd een tijdje niet meer te vechten. Doen ze, zeggen ze zelf, om Jemen de kans te geven om het coronavirus te bestrijden.

http://feeds.feedburner.com/~r/nosnieuwsbuitenland/~4/2l9By0Q__Rw

http://feeds.nos.nl/~r/nosnieuwsbuitenland/~3/2l9By0Q__Rw/2353496

Boskalis verwerft meerdere contracten voor baggeractiviteiten in Duitsland (Port of BUSINESS)

Boskalis heeft onlangs drie contracten aangenomen voor kustbeschermings- en havenonderhoudsactiviteiten in Duitsland. Deze bagger-gerelateerde contracten hebben voor Boskalis een gezamenlijke waarde van EUR 45 miljoen en gaan de komende maanden van start.

Het eerste contract is voor het verbeteren van de bestaande kustverdediging op het eiland Wangerooge om de bewoners van het eiland te beschermen tegen overstromingen en is gegund door het Duitse Waterwegen- en Scheepvaartbureau WSA Weser-Jade-Nordsee. Dit project wordt samen met een lokale Duitse partner uitgevoerd en omvat de versterking van de strekdammen en oeverbescherming door middel van onder meer 200.000 ton steen. Naast een backhoe dredger zal een aantal splijtbakken worden ingezet. De werkzaamheden gaan in november 2020 van start en zullen naar verwachting eind 2021 worden afgerond.

Daarnaast heeft Boskalis een opdracht ontvangen van het WSA Weser-Jade-Nordsee voor het onderhoud van een 90 kilometer lang deel van de vaargeul van de Weser tussen Nordenham en Bremerhaven. In het kader van een tweejarig onderhoudscontract zal Boskalis in totaal circa 14 miljoen kubieke meter zand en slib baggeren, dat op aangewezen locaties langs de rivier zal worden gedeponeerd. Boskalis zal een middelgrote sleephopperzuiger inzetten voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden die begin 2021 aanvangen en tot eind 2022 voortduren.

Het derde contract dat Boskalis heeft verworven, is gegund door Niedersachsen Ports voor het onderhoud van de haven van Emden, een van de grootste Duitse Noordzeehavens. Vanaf 1 november 2020 zal Boskalis de haven op de vereiste diepte houden door jaarlijks circa 2,7 miljoen kubieke meter zand en slib te baggeren met een sleephopperzuiger voor twee opeenvolgende jaren.

De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag in onze markten stimuleren: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, wereldwijde bevolkingsgroei en de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering. Het project op het eiland Wangerooge is gericht op het bestrijden van de gevolgen van extreem weer in verband met de klimaatverandering. De activiteiten in de Weser en de haven van Emden worden voor een groot deel gedreven door de noodzaak om de havens toegankelijk te houden voor de wereldwijde handel over zee. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is Boskalis bij uitstek in staat om een belangrijke maatschappelijke rol te spelen bij het creëren en beschermen van welvaart en het bevorderen van de energietransitie.  

Het bericht Boskalis verwerft meerdere contracten voor baggeractiviteiten in Duitsland verscheen eerst op Port of BUSINESS.

https://portofbusiness.nl/boskalis-verwerft-meerdere-contracten-voor-baggeractiviteiten-in-duitsland/

Opnieuw meer geld nodig voor afkoppelen regenwater Voerendaal (ZO-NWS Loo TV)

https://www.loo-tv.nl/sites/default/files/imagecache/webpips/images/3/Riool%20regenwater%20iStock-1134024494.jpg

De gemeente Voerendaal moet voor de tweede keer het uitvoeringsbudget voor het afkoppelen van regenwater verhogen. Voor het project dat vorig jaar van start ging is de ambtelijke organisatie wederom door de uitvoeringskosten heen.

Toen vorig jaar bleek dat er te weinig geld op de plank lag om de aanvragen van particulieren af te handelen, trok het college 15.000 euro extra uit. Dat is nu ook op en om de komende aanvragen af te kunnen handelen is nog eens ruim 17.000 euro nodig.

De regeling voor het afkoppelen van regenwater op het riool is in Voerendaal een groot succes. Van de 39 aanvragen zijn er 21 inmiddels afgerond. Ongeveer de helft van het subsidiebudget is nog beschikbaar.

Door het afkoppelen van het regenwater blijft er meer capaciteit in het rioolstelsel. Daarmee wordt wateroverlast voorkomen. De regeling geldt tot en met 2021.

 

https://www.zo-nws.nl/images/banners/banner5_bericht.jpg

https://live.staticflickr.com/65535/50422266118_3861152b74_z.jpg

https://www.loo-tv.nl/content/opnieuw-meer-geld-nodig-voor-afkoppelen-regenwater-voerendaal

Franciscusviering: ‘Van Werelddierendag naar Dag van de Schepping’ (Parkstad Actueel)

 

 

Café Mondiaal: ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heerlen – de uitvoering’

Dinsdag 6 oktober 2020,

Andreaskerk, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen (Heerlerbaan)

Franciscusviering aanvang: 19.00 uur.

Café Mondiaal aanvang: 20.00 uur.

 

 

Franciscusviering: Tijdens de Franciscusviering staat de grote heilige Franciscus van Assisi centraal. Hij vroeg al 800 jaar geleden aandacht voor de schepping. Voor Franciscus was de hele schepping ‘heilig’. Franciscus was een grote dierenvriend. Hij noemde ze mijn broers en zusters. Zodoende werd zijn sterfdag, 4 oktober, omgedoopt tot werelddierendag. Dan worden allerlei huisdieren ‘in het zonnetje’ gezet.

Tegenwoordig bedreigt menselijk handelen het functioneren van het gehele ecosysteem van de aarde en daarmee onze eigen leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering. Hitte, droogte, wateroverlast, orkanen, extreme weerswisselingen, brengen niet alleen de atmosfeer uit zijn evenwicht, maar veroorzaken ook overal in de wereld veel menselijk leed. Het zijn ook achterliggende oorzaken dat vele miljoenen mensen zijn gevlucht en huis en haard hebben verloren.

Maar evenveel zorgen kunnen we ons maken over de schrikbarende teruggang van de biodiversiteit. Enorme aantallen diersoorten zijn uitgestorven door te grote veranderingen binnen hun leefmilieu en vele diersoorten worden met uitsterven bedreigd.

Het is goed, maar eigenlijk ook bitter noodzakelijk dat we meer aandacht aan ‘moeder aarde’ schenken, zodat we ook een veilige en duurzame leefomgeving behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons gedrag moet om, maar hoe? Het denken en handelen van Franciscus kan voor ons een inspiratiebron zijn en mogelijk een weg wijzen.

https://i1.wp.com/parkstadactueel.nl/wp-content/uploads/2017/01/cafe-mondiaal-e1483529290872.jpg?resize=167%2C156&ssl=1

Café Mondiaal:De 67ste Café Mondiaal heeft als gespreksthema: ‘Duurzaamheidsbeleid gemeente Heerlen – de uitvoering’. Op 3 oktober 2019 heeft wethouder Charles Claessens tijdens een Café Mondiaal een toelichting gegeven over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Heerlen. Het waren toen voor een deel plannen en goede voornemens. Hij heeft toen ook toegezegd om een jaar later terug te komen om over de bereikte resultaten te vertellen.

‘Duurzaamheid’ is een veelomvattend beleidsterrein om meer evenwicht te creëren in het menselijk handelen in relatie tot natuur en vooral het milieu. Een aantal belangrijke subthema’s is het beleid in het kader van klimaatadaptie, de aanpak lucht-, water en bodemvervuiling, een schone leefomgeving, duurzaam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, enzovoort. Daaraan gerelateerd zijn het beleid ter verbetering van de volksgezondheid (armoedebeleid omdat arme mensen het zich niet kunnen permitteren om duurzaam te handelen), duurzaam verkeer en mobiliteit, de energietransitie, natuurbeleid (PAS) en biodiversiteit.

Behalve dat de wethouder zijn beleid en de eerste resultaten zal toelichten, wil hij het hebben over het samen bewustzijn creëren: “Hoe komen we gezamenlijk meer in beweging om duurzamer te leven en te handelen.

Vinden wij dat de gemeente daarmee op de goede weg is, of moet er veel meer gebeuren? En kan dat ook? Al met al voldoende stof voor een goed gesprek.

  • Voor meer informatie over de Franciscusviering kunt u terecht bij Math Cuvelier, cuvelier@home.nl, telefoonnummer 06 30 38 370.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij Harrie Winteraeken

hwinteraeken@hotmail.com  

Zie ook de website www.heerlenmondiaal.nl

 

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Het bericht Franciscusviering: ‘Van Werelddierendag naar Dag van de Schepping’ verscheen eerst op ParkstadActueel.

https://parkstadactueel.nl/2020/10/03/franciscusviering-van-werelddierendag-naar-dag-van-de-schepping/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=franciscusviering-van-werelddierendag-naar-dag-van-de-schepping

Overstromingen in zuiden van Frankrijk (Telegraaf)

Drie departementen in het zuiden van Frankrijk kampen volgens meteorologen in het gebied met ernstige overstromingen. Deze worden veroorzaakt door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen.

Vooral de omgeving van de stad Montpellier is ernstig getroffen. Daar heeft de regionale meteorologische dienst van de Gard code rood afgekondigd. In twee naastgelegen departementen geldt code oranje.

Op video’s op sociale media te zien hoe vrachtwagens door het water worden meegesleurd. Er zijn geen berichten van slachtoffers.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1867214966/overstromingen-in-zuiden-van-frankrijk