Heeft u 5 minuten voor uw dijk? (Waterschap Limburg)

Waterschap  Limburg werkt in de Provincie Limburg van Mook tot Eijsden aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas. Het gaat om projecten uit het programma Dijkversterkingen Maaswerken en projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. Om tot een goede oplossing voor de versterkte dijken te komen, spreken we veel partijen, voeren we voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uit en op een aantal plaatsen gaat de schop de grond in of zijn we zelfs al klaar.

https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/nieuws/@5423/5-minuten-dijk/

Eergisteren ondertekenden gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk het Bestuursakkoord… (Rijksoverheid Facebook)

Eergisteren ondertekenden gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Wat is dat eigenlijk: klimaatadaptatie? Het betekent dat we Nederland zo inrichten dat we de gevolgen van klimaatverandering aankunnen. Bijvoorbeeld dijken ophogen als bescherming tegen overstromingen of meer groen in stedelijke gebieden. Maar misschien kun je zelf ook maatregelen treffen in en om je huis? #klimaatverandering #water #droogte #deltaprogramma #ruimtelijkeordening #klimaatdoelen � https://bit.ly/2FAJMve

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/46496238_10155596373687001_7406544859978268672_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.xx&oh=09343ba71bbc45fd49e5b1af764a25b2&oe=5CABDF0B

https://www.facebook.com/129260737000_10155596375252001

Klimaatverandering grote impact op Europa (Unie van Waterschappen)

Op de klimaattop in Cancun in 2010 is voor het eerst afgesproken om de wereldtemperatuur niet verder te laten stijgen dan twee graden boven de temperatuur uit het pre-industriële tijdperk, rond 1750.  Uit de studie van de JRC blijkt nu duidelijk dat een temperatuurstijging boven de twee graden grote gevolgen heeft voor de Europese landen.

Meer overstromingen

Zo is er een grotere kans op overstromingen en extreme weersomstandigheden. Aan de kust wordt de kans op overstromingen vijf keer zo groot als nu. Ook zou de welvaart binnen de EU met zeker twintig procent afnemen.

De onderzoekers wijzen daarom op het belang van maatregelen om zo’n ernstige temperatuurstijging te voorkomen. Als de stijging onder de twee graden blijft, zijn de gevolgen veel kleiner.

Schade beperken

De studie bevestigt tegelijkertijd het belang van klimaatadaptatie, waarbij maatregelen worden genomen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Nederland zette op 20 november nog een belangrijke stap hierin.

Op die dag tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord investeren de overheden gezamenlijk 600 miljoen euro in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Het rapport van de JRC

Het bericht Klimaatverandering grote impact op Europa verscheen eerst op Unie van Waterschappen.

https://www.uvw.nl/klimaatverandering-grote-impact-op-europa/

Inloopbijeenkomst donderdag 22 november dijkversterking Thorn – Wessem (Gemeente Maasgouw)

Op donderdag 22 november 2018 houden we in De Grote Hegge aan de Waterstraat 9 in Thorn een inloopbijeenkomst. Vanaf 16.00 tot 20.00 uur zijn medewerkers van Waterschap Limburg, gemeente Maasgouw en het Rijk aanwezig voor een toelichting of het beantwoorden van uw vragen.

https://www.gemeentemaasgouw.nl/wonen-leven/nieuws_42315/item/inloopbijeenkomst-donderdag-22-november-dijkversterking-thorn-wessem_47575.html