Kunstwerk bij Fioretti voortaan als ‘de Vlught’ door het leven (Gemeente Hillegom)

Het heeft een ‘nieuwe’ naam gekregen: ‘de Vlught’. De naam werd onlangs aangebracht.

Nieuwe naam

Waarom na al die jaren een kunstwerk alsnog een naam geven? De reden hiervoor is dat het in de volksmond ‘De Witte Engel’ genoemd werd. Aan deze naam kleeft een bittere bijsmaak omdat deze werd geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog: het was een bijnaam van naziarts Josef Mengele. Dit was onverteerbaar voor Willem P.C. Smits, de zoon van de initiatiefnemer van het kunstwerk. Hij bedacht daarom een nieuwe naam: ‘de Vlught’.  

Symbool van groei

Het kunstwerk is in 1960 gemaakt in opdracht van Cornelis Smits, de eerste directeur van de Hillegomse ‘Betonfabriek en bouwmaterialenhandel de Ringvaart’. Het plastiek symboliseert een gestileerde vogel die opstijgend de vleugels uitslaat: een symbool voor de groei van het bedrijf. En nu een symbool voor de groei van het Fioretti in de afgelopen decennia.

Toen in 2005 de bedrijfsactiviteiten werden gestaakt, kocht de gemeente Hillegom het kunstwerk aan. Het werd gerestaureerd en het kreeg een nieuwe plek bij de school aan de Van den Endelaan.

Meer weten over het kunstwerk?

Wilt u hier meer over weten? In het blad Hangkouserieën van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom, edities 71 (oktober 2016) en 77 (oktober 2018), vindt u uitgebreide artikelen.

https://www.hillegom.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kunstwerk-bij-fioretti-voortaan-als-de-vlught-door-het-leven-229.html

Standplaats beschikbaar op de markt in Woudrichem (Gemeente Goirle)

Op de weekmarkt van Woudrichem zijn 3 standplaatsen vrij voor de verkoop van bloemen, beenmode en ondergoed. De markt is iedere donderdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur.

Inschrijven

U kunt inschrijven voor deze standplaatsen tot en met  6 februari 2020. Uw inschrijving kunt u mailen naar j.vangiessen@gemeentealtena.nl.

In uw inschrijving moeten de volgende gegevens staan:

  • de naam, het adres en vestigingsplaats van het bedrijf
  • nummer kamer van koophandel
  • naam, telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon

Loting bij meer inschrijvingen

Als er meer inschrijvingen zijn voor deze standplaatsen dan volgt er een loting. Deze loting wordt gehouden op maandag 10 februari 2020  om 13.00 uur op het gemeentehuis van Altena. U mag bij de loting aanwezig zijn.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u  contact opnemen met de marktmeester, Jan van Giessen via 06 – 52 51 88 18.

 

https://www.goirle.nl/actueel/nieuws-van-de-gemeente/nieuwsbericht/news/2018/6/5/aanpak-wateroverlast-229.html

Aanpak wateroverlast (Gemeente Goirle)

Wateroverlast door extreem weer komt steeds vaker voor. De hevige buien van de afgelopen week doen vrezen dat de weersomstandigheden die voorspeld zijn voor 2050, nu al optreden. Snelle maatregelen zijn dus nodig, ook in onze gemeente. Zo is aannemer Paulissen inmiddels begonnen met de aanpak van de wateroverlast op de laaggelegen Abcovenseweg-Beeksedijk. In juli/augustus zijn de hoofdwerkzaamheden klaar en in het najaar komen er planten in en rondom de vijver.

Maatregelen

  • Om de wateroverlast op de Abcovenseweg en Beeksedijk aan te pakken, wordt eerst de vijver leeggepompt, zodat de oude bergingszak verwijderd kan worden. Een visvereniging vangt de vissen en verplaatst ze naar een apart gedeelte van de vijver.
  • Langs de vijver komt een extra leiding. Zodoende kan de dubbele hoeveelheid water naar de Nieuwe Leij afgevoerd worden.
  • Tegelijkertijd wordt in de vijver een plasberm aangelegd. Deze verhoogt de ecologische waarde van de vijver, maar voorkomt ook dat iemand bij een val, direct in het diepe gedeelte van de vijver terechtkomt.
  • Ook verbeteren we de afwatering van de Abcovenseweg ter hoogte van de vijver. Als er dan water op straat staat, kan dit sneller naar de vijver en nabij gelegen slootjes afgevoerd worden.
  • Om de wateroverlast te bestrijden, plaatsen we ook een extra overstortput aan de Beeksedijk tussen de auto- en fietsbrug. Het teveel aan water uit het gemeentelijk rioolstelsel gaat dan bij hevige regen direct in de Nieuwe Leij.

Meer informatie is te vinden op de projectpagina Abcovenseweg.

Zelf aan de slag
Ook u kunt uw steentje bijdragen, om wateroverlast tegen te gaan. U doet er bijvoorbeeld goed aan om niet de gehele tuin te voorzien van verharding. Ook is het verstandig om niet alle regenpijpen onder de grond aan te sluiten op het gemeentelijke systeem, maar een deel van het water in de eigen tuin of op een groen dak te laten stromen. Als u ervoor zorgt dat uw huis en tuin het regenwater beter verwerken, dan kunt u punten scoren voor uw waterlabel.

Waterlabel
Een waterlabel is vergelijkbaar met het bekendere energielabel en kan bij een goede score helpen om uw woning te verkopen. Een waterlabel geeft informatie over de capaciteit van een huis / tuin om water vast te houden. Als uw woning een G-label scoort, dan wordt het regenwater direct afgevoerd naar de omgeving, waar het wateroverlast in de buurt veroorzaakt of zelfs verergert. Met een A-label wordt duidelijk dat het regenwater langer vastgehouden en dat de buurt ontlast wordt: u draagt bij aan een klimaatbestendige gemeente. Zodra u maatregelen doorvoert, kunt u deze doorvoeren. Hier zijn ook de voorlopige waterlabels in de gemeente te vinden.

Straat blank?
Als de straat eenmaal blank staat, is het zaak zo snel mogelijk te handelen: waardevolle spullen hoog en droog leggen. Maar ook ducktape op spouwopeningen en naden van deuren plakken om het water buiten te houden. Doe het toiletdeksel dicht en zet er iets zwaars op met handdoek, zodat het water niet via de wc of putje het huis binnenstroomt. Loopt het toch binnen, koppel dan de regenpijp af. Verder is het handig om zandzakken voor de deur te leggen. Laat de auto staan, want die zorgt voor golven en waterstromen.

https://www.goirle.nl/actueel/nieuws-van-de-gemeente/nieuwsbericht/news/2018/6/5/aanpak-wateroverlast-229.html

Actie op Geldzaken (Gemeente Goirle)

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gaan vanaf eind februari mensen met (beginnende) schulden actief benaderen en zo grotere problemen te voorkomen. In de pilot Actie op Geldzaken werken de gemeenten samen met Leystromen en zorgverzekeraars CZ en VGZ. De pilot duurt zes maanden.

Actief benaderen

Een achterstand met het betalen van huur of zorgpremie is vaak een eerste aanwijzing dat iemand financiële problemen heeft. De gemeenten ontvangen van zorgverzekeraars CZ en VGZ lijsten met mensen die een achterstand van drie of vier maanden hebben met het betalen van de zorgpremie. Elke maand benadert iedere gemeente vijf inwoners.

Zonder hulpvraag

Uit eerdere pilots met vroegsignalering blijkt dat dit een geschikt moment is om mensen te benaderen. De benaderde inwoner heeft zelf (nog) geen hulpvraag gesteld. Wij weten wel of deze gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen (bijvoorbeeld een uitkering). Door zelf actief inwoners op te zoeken kunnen we voorkomen dat financiële problemen zich opstapelen. Ook kijken we samen met of op andere gebieden ondersteuning nodig is en verwijzen we door als dat nodig is.

Inwoner centraal

Door samen te werken met andere partijen die een rol spelen in schulddienstverlening, voorkomen we dat er mensen worden benaderd die al enige vorm van hulp ontvangen. Benaderde inwoners zijn niet verplicht mee te werken aan te pilot. Als iemand er wel voor open staat dan stelt een medewerkster Actie op Geldzaken samen met deze persoon een plan van aanpak op. Binnen vier weken na het eerste contact is dat plan klaar. De inwoners staat centraal en samen ondernemen we Actie op Geldzaken!

https://www.goirle.nl/actueel/nieuws-van-de-gemeente/nieuwsbericht/news/2018/6/5/aanpak-wateroverlast-229.html

Kunstwerk bij Fioretti voortaan als ‘de Vlught’ door het leven (Gemeente Zundert)

Het heeft een ‘nieuwe’ naam gekregen: ‘de Vlught’. De naam werd onlangs aangebracht.

Nieuwe naam

Waarom na al die jaren een kunstwerk alsnog een naam geven? De reden hiervoor is dat het in de volksmond ‘De Witte Engel’ genoemd werd. Aan deze naam kleeft een bittere bijsmaak omdat deze werd geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog: het was een bijnaam van naziarts Josef Mengele. Dit was onverteerbaar voor Willem P.C. Smits, de zoon van de initiatiefnemer van het kunstwerk. Hij bedacht daarom een nieuwe naam: ‘de Vlught’.  

Symbool van groei

Het kunstwerk is in 1960 gemaakt in opdracht van Cornelis Smits, de eerste directeur van de Hillegomse ‘Betonfabriek en bouwmaterialenhandel de Ringvaart’. Het plastiek symboliseert een gestileerde vogel die opstijgend de vleugels uitslaat: een symbool voor de groei van het bedrijf. En nu een symbool voor de groei van het Fioretti in de afgelopen decennia.

Toen in 2005 de bedrijfsactiviteiten werden gestaakt, kocht de gemeente Hillegom het kunstwerk aan. Het werd gerestaureerd en het kreeg een nieuwe plek bij de school aan de Van den Endelaan.

Meer weten over het kunstwerk?

Wilt u hier meer over weten? In het blad Hangkouserieën van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom, edities 71 (oktober 2016) en 77 (oktober 2018), vindt u uitgebreide artikelen.

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/60-jarig-huwelijk-jochems-godrie.html