Start Brabantse campagne ‘Dumpen doe je niet’ (Gemeente Teylingen)

Ruim 5000 keer per jaar wordt er in de Brabantse natuurgebieden van alles gedumpt. Van slachtafval, bankstellen, complete keukens, bouwafval tot asbest en synthetisch drugsafval, constateert de provincie. Om daar iets aan te doen start de provincie Noord-Brabant met de campagne: ‘Zeg nou zelf?! Dumpen doe je niet’.

Onlangs werd bekend dat in Brabant nog steeds meer drugsafval wordt gedumpt dan elders. In april wordt de subsidieregeling voor Noord-Brabant weer opengesteld voor het tegemoetkomen van grondeigenaren en gemeenten in de opruimkosten van drugsafval die zij in 2018 maakten. Ook geldt de regeling voor het opruimen van drugsafval dat in 2019 wordt gedumpt. De regeling blijft open totdat het beschikbare budget op is.

https://www.teylingen.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/groen-kun-je-zelf-doen-wissel-tegels-voor-planten-397.html

Minder wateroverlast met groene tuinen (Gemeente Westland)

Steeds vaker is er wateroverlast op straat. Dit komt o.a. omdat de putten de hoeveelheid regenwater niet meer aan kunnen. Groene tuinen kunnen bijdragen aan een betere afwatering bij hevige regenbuien. Groene tuinen hebben nog veel meer voordelen!...


woensdag, 10 oktober 2018

https://www.gemeentewestland.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/10/article/minder-wateroverlast-met-groene-tuinen-1475.html

-- Delivered by Feed43 service

https://www.gemeentewestland.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/10/article/minder-wateroverlast-met-groene-tuinen-1475.html

Meld kandidaten aan voor de vrijwilligersprijs en de jeugdprijs! (ZonMw)

Een vrijwilliger, een jeugdige vrijwilliger tot en met 22 jaar of een groep vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden? 

Kandidaten aanmelden kan tot 15 november 2018

Meer informatie over hoe u die persoon of personen kunt voordragen, leest u op de lisse.nl/onderscheidingen. De winnaars worden tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. Nomineer vandaag nog uw favoriet via lisse.nl/onderscheidingen.

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/psychosociale-hulpverlening-voor-vluchtelingen/

Meld kandidaten aan voor de vrijwilligersprijs en de jeugdprijs! (Gemeente ‘s-Hertogenbosch)

Een vrijwilliger, een jeugdige vrijwilliger tot en met 22 jaar of een groep vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden? 

Kandidaten aanmelden kan tot 15 november 2018

Meer informatie over hoe u die persoon of personen kunt voordragen, leest u op de lisse.nl/onderscheidingen. De winnaars worden tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. Nomineer vandaag nog uw favoriet via lisse.nl/onderscheidingen.

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2018/10/article/mijlpaal-samen-stappen-zetten-naar-duurzaam-wonen.html

Stuurgroep HWBP verlengt subsidie Kennisplatform Risicobenadering (Unie van Waterschappen)

Eén van de onderwerpen was de rapportage over het tweede kwartaal 2018. Opvallend in die rapportage is dat veel toetsen en beschikkingen in het vierde kwartaal terecht komen. Het risico dat beschikkingen niet meer in 2018 kunnen worden afgegeven en betaald, neemt daarmee toe. De stuurgroep vindt dat onwenselijk.

Subsidie Kennisplatform Risicobenadering verlengd

De stuurgroep is akkoord met het voorstel van de programmadirectie om de subsidie voor het Kennisplatform Risicobenadering (KPR) met een half jaar te verlengen. Zo wordt voorkomen dat het werk van het KPR stopt zonder dat er een alternatief is. Het kennisplatform speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de beheerders en van het programmabureau. De stuurgroep vraagt wel om een gedegen analyse over hoe het nu staat met de overdracht van de kennis naar de waterschappen en wat de scenario’s zijn voor het beleggen van de KPR-taken na dat halve jaar.

Governance belangrijk thema bij doorontwikkeling programma

Bij de doorontwikkeling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma stond de stuurgroep stil bij het onderwerp governance. Het is belangrijk dat hier in de alliantie ambtelijk én bestuurlijk over gesproken wordt. Alleen op die manier kunnen we tot een inrichting komen die door iedereen gedragen wordt. De programmadirectie vraagt daarbij om hulp van de stuurgroepleden en de alliantiepartners.

Bemensing programmabureau

Tot slot meldt de programmadirectie zorgen te hebben over de bemensing van het programmabureau. Er worden steeds mensen voor een korte periode worden gedetacheerd, en dat is een belemmering voor de continuïteit en stabiliteit. Daarom gaat de programmadirectie met de waterschappen in gesprek om dit probleem op te lossen.

Lees hier meer over het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het bericht Stuurgroep HWBP verlengt subsidie Kennisplatform Risicobenadering verscheen eerst op Unie van Waterschappen.

https://www.uvw.nl/stuurgroep-hwbp-verlengt-subsidie-kennisplatform-risicobenadering/