Ideeëntheater Deltacongres over combineren van dijkversterking én nieuwbouw (Provincie Zuid-Holland)

Gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, provincie en het waterschap Rivierenland hebben de handen ineen geslagen in een Gebiedsraad en willen dijkversterking synchroniseren met ruimtelijke ambities zoals nieuwbouw. Succesvol samenwerken betekent dat organisaties ook de doelen van anderen mee moeten nemen.

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/@22362/ideeentheater/

Werkbezoek aan Klimaatbestendig Land van Cuijk (Deltacommissaris)

Op 30 oktober heeft deltacommissaris Wim Kuijken een werkbezoek gebracht aan het Land van Cuijk. In deze regio werken vijf gemeenten samen met het waterschap en de provincie om zich voor te bereiden op wateroverlast, droogte, hitte en een overstroming. Een koploper op het gebied van klimaatadaptatie. De deltacommissaris werd geïnformeerd over de resultaten, over waar men tegenaan loopt en over de plannen voor de komende periode, waaronder de aanleg van een waterbergingsgebied.

https://www.deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/2018/10/31/werkbezoek-aan-klimaatbestendig-land-van-cuijk

Hoveniers enthousiast over eerste Inspiratiecafé ‘Tuin van de Toekomst’ (Gemeente Lansingerland)

Donderdagavond 25 oktober ontving de gemeente Lansingerland 25 lokale hoveniers bij de eerste editie van het Inspiratiecafé ‘Tuin van de Toekomst’. Er werd samen met de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, de Branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners (VHG) en NLGreenlabel gepraat over de klimaatuitdagingen bij de inrichting van tuinen. Gastheer was Melanchthon Business School in Bleiswijk.
Gemeente klimaatbestendiger
De gemeente en de hoogheemraadschappen werken samen met inwoners, bedrijven, organisaties en scholen, om de gemeente klimaatbestendiger te maken. Bij hevige regenbuien krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast maar ondervinden we ook gevolgen van de droge zomers en hoge temperaturen (hittestress). Door meer beplanting en minder tegels kan regenwater wegzakken in de grond. Ook zorgt groen voor schaduw en verkoeling tijdens warme zomers en geeft het ontspanning: een prettige leefomgeving dus voor mens en dier.
‘Tuin van de Toekomst’
Eind 2017 is de gemeente gestart met het project ‘Tuin van de Toekomst’. Daarbij wil de gemeente, met de verschillende samenwerkingspartners, inwoners bewuster maken van het belang van een groene, klimaatbestendige tuin. Zeker als je bedenkt dat 70% van de totale buitenruimte uit particuliere tuinen bestaat. Het project omvat o.a. het verspreiden van een digitale Tuin van de Toekomst-nieuwsbrief. Daarnaast worden regelmatig activiteiten voor inwoners georganiseerd en zijn er meetings met de samenwerkingspartners. Het inspiratiecafé ‘Tuin van de Toekomst’ van afgelopen donderdag was er één van.
Inspiratiecafé
Tijdens deze avond zijn met de hoveniers, onder leiding van Lodewijk Hoekstra van NLGreenlabel en Kim van der Leest (auteur ‘De Levende Tuin’), inspirerende en praktische mogelijkheden verkend voor het klimaatproof inrichten van tuinen. Daarnaast is er informatie gegeven over de verschillende subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente en de hoogheemraadschappen. Door ervaringen en ‘tips en tricks’ te delen zijn de hoveniers geïnspireerd om bij tuininrichtingen vaker te adviseren over klimaatbestendige maatregelen. Een vruchtbare avond met een waardevolle samenwerking als resultaat!
Kijk voor meer informatie op Tuin van de Toekomst.

https://www.lansingerland.nl/actueel/221/hoveniers-enthousiast-over-eerste-inspiratiecafe-tuin-van-de-toekomst/