Groenonderhoud oevers IJssel (Gemeente Voorst)

Rijkswaterstaat werkt van 17 december 2018 tot het voorjaar van 2019 aan het groenonderhoud aan de oevers van de IJssel. In bijna alle gemeenten langs de IJssel vinden werkzaamheden plaats. Het gaat om het snoeien en kappen van bomen en struiken vanaf de oever tot twee meter landinwaarts. Groenonderhoud draagt bij aan waterveiligheid en bereikbaarheid. Werk op land en water
De werkzaamheden vinden van maandag tot en met vrijdag plaats tussen 7:00 uur en 17:00 uur. Er wordt gewerkt met kettingzagen, bosmaaiers, mobiele kranen en tractoren vanaf de oever. Er wordt ook vanaf het water gewerkt. Takken gaan voor het grootste deel per schip naar snipperlocaties langs de IJssel. Daar wordt het hout versnipperd en afgevoerd over de weg. Dit kan geluidshinder veroorzaken. Landeigenaren of bewoners van percelen waarop gewerkt moet worden, worden tijdig geïnformeerd. Snipperlocaties worden nog aangewezen. 
Aandacht voor flora en fauna
Voor de werkzaamheden gelden dezelfde regels voor flora en fauna als voor ander werk langs de IJssel. Rijkswaterstaat gaat verantwoord te werk: vooraf maakte een ecoloog een inventarisatie van de aanwezige dieren en planten. Ook stelde hij een flora- en faunaplan op. Tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden deed hij nogmaals een opname en tijdens de werkzaamheden houdt een erkend schouwer toezicht. 
Veiligheid op en langs de IJssel
De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor een goede staat van het oeveroppervlak. Begroeiing op verharde oevers en kribben vormt een risico, bijvoorbeeld voor de scheepvaart. De IJssel is een bochtige rivier en de bomen en struiken belemmeren het zicht voor de schippers. Het is belangrijk dat zij door de begroeiing heen kunnen kijken. Daarnaast drukken de bomen de constructie van de verharde oevers en kribben uit elkaar. Dit heeft gevolgen voor de vaargeul, want oevers en kribben houden de vaargeul op diepte. Tot slot zorgen de bomen bij hoogwater voor ongewenste opstuwing van het water.
https://www.voorst.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/nieuwsitem/groenonderhoud-oevers-ijssel/

Hoogwaterramp van 1993 blijft betrokkenen altijd bij: inwoner Vic Timmermans uit Well en waterschapsbestuurder @ReinDupont blikken terug én kijken vooruit naar dijkversterkingsplannen: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/verhalen-achter-dijk/verhalen-achter-dijk/onze-evacuatie-1993/ …pic.twitter.com/MyFqqk15mV (tweets waterschappen)

Hoogwaterramp van 1993 blijft betrokkenen altijd bij: inwoner Vic Timmermans uit Well en waterschapsbestuurder @ReinDupont blikken terug én kijken vooruit naar dijkversterkingsplannen: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/verhalen-achter-dijk/verhalen-achter-dijk/onze-evacuatie-1993/ …pic.twitter.com/MyFqqk15mV

https://pbs.twimg.com/media/Du20JnXW0AAu6nc.jpg

https://twitter.com/WLomgeving/status/1075714868974641152

Gorinchem-Waardenburg voorbeeld voor dijkprojecten met kabels en leidingen (Waterschap Rivierenland)

Het dijkversterkingstraject Gorinchem – Waardenburg ligt in het beheergebied van Waterschap Rivierenland...

18-12-2018

https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2018/12/gorinchem-waardenburg-voorbeeld-voor-dijkprojecten-met-kabels-en-leidingen.html

-- Delivered by Feed43 service

https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2018/12/gorinchem-waardenburg-voorbeeld-voor-dijkprojecten-met-kabels-en-leidingen.html

Groenonderhoud Oevers IJssel (Gemeente Brummen)

Rijkswaterstaat werkt van 17 december 2018 tot het voorjaar van 2019 aan het groenonderhoud aan de oevers van de IJssel. In bijna alle gemeenten langs de IJssel vinden werkzaamheden plaats. Het gaat om het snoeien en kappen van bomen en struiken vanaf de oever tot twee meter landinwaarts. Groenonderhoud draagt bij aan waterveiligheid en bereikbaarheid.

De werkzaamheden vinden van maandag tot en met vrijdag plaats tussen 7:00 uur en 17:00 uur. Er wordt gewerkt met kettingzagen, bosmaaiers, mobiele kranen en tractoren vanaf de oever. Er wordt ook vanaf het water gewerkt. Takken gaan voor het grootste deel per schip naar snipperlocaties langs de IJssel. Daar wordt het hout versnipperd en afgevoerd over de weg. Dit kan geluidshinder veroorzaken. Landeigenaren of bewoners van percelen waarop gewerkt moet worden, worden tijdig geïnformeerd. Snipperlocaties worden nog aangewezen.

Aandacht voor flora en fauna

Voor de werkzaamheden gelden dezelfde regels voor flora en fauna als voor ander werk langs de IJssel. Rijkswaterstaat gaat verantwoord te werk: vooraf maakte een ecoloog een inventarisatie van de aanwezige dieren en planten. Ook stelde hij een flora- en faunaplan op. Tijdens de voorbereidingen van de werkzaamheden deed hij nogmaals een opname en tijdens de werkzaamheden houdt een erkend schouwer toezicht.

Veiligheid op en langs de IJssel

De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor een goede staat van het oeveroppervlak. Begroeiing op verharde oevers en kribben vormt een risico, bijvoorbeeld voor de scheepvaart. De IJssel is een bochtige rivier en de bomen en struiken belemmeren het zicht voor de schippers. Het is belangrijk dat zij door de begroeiing heen kunnen kijken. Daarnaast drukken de bomen de constructie van de verharde oevers en kribben uit elkaar. Dit heeft gevolgen voor de vaargeul, want oevers en kribben houden de vaargeul op diepte. Tot slot zorgen de bomen bij hoogwater voor ongewenste opstuwing van het water.

 

 

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/groenonderhoud-oevers-ijssel.html

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Neerijnen – Waterschap Rivierenland ondertekend (Waterschap Rivierenland)

Gebiedsontwikkelingen Molenblok en Slingerbos en dijkversterking Tiel-Waardenburg.

18-12-2018

https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2018/12/samenwerkingsovereenkomst-gemeente-neerijnen---waterschap-rivierenland.html

-- Delivered by Feed43 service

https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2018/12/samenwerkingsovereenkomst-gemeente-neerijnen---waterschap-rivierenland.html