Denis Steijaert aanwezig bij “Klimaat van de Toekomst” (CDA Zeeland)

Een poos geleden ging lijsttrekker Denis Steijaert op bezoek bij het Watersnoodmuseum. Hier was hij aanwezig bij het rondetafelgesprek "Klimaat van de Toekomst". Hierbij waren de provincie, waterschap en het KNMI aanwezig.  Waterschap wil dat weersvoorspellingen nog plaats specifieker worden gemaakt zodat we nog gerichter kunnen sturen en maatwerk leveren!

https://www.cda.nl/zeeland/nieuws/denis-steijaert-aanwezig-bij-klimaat-van-de-toekomst/

Aanpassen aan een ander klimaat (Gemeente De Fryske Marren)

“We moeten in de toekomst meer rekening houden met extremen in het weer”, zegt Theo Weidenaar. Als adviseur riolering bij gemeente De Fryske Marren heeft Theo veel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. “Voor wateroverlast is het vergroten van de riolering niet dé oplossing. Die ligt meer in de inrichting van de openbare ruimte”, stelt hij. Het nemen van maatregelen om goed om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, staat hoog op de agenda bij de gemeente.

https://www.defryskemarren.nl/publicaties/nieuwsberichten_42743/item/aanpassen-aan-een-ander-klimaat_50836.html

Aanpassen aan een ander klimaat (Gemeente De Fryske Marren)

“We moeten in de toekomst meer rekening houden met extremen in het weer”, zegt Theo Weidenaar. Als adviseur riolering bij gemeente De Fryske Marren heeft Theo veel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. “Voor wateroverlast is het vergroten van de riolering niet dé oplossing. Die ligt meer in de inrichting van de openbare ruimte”, stelt hij. Het nemen van maatregelen om goed om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, staat hoog op de agenda bij de gemeente.

https://www.defryskemarren.nl/publicaties/nieuwsberichten_42743/item/aanpassen-aan-een-ander-klimaat_50836.html

Groen licht – testen innovatieve asfaltbekleding Friese Waddenzeedijk (Waterschap Noorderzijlvest)

In december 2018 ontving Wetterskip Fryslân in het kader van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) een beschikking vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarmee staat het licht op groen voor het testen van innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies en aanbrengtechnieken op een echte zeedijk. Wetterskip Fryslân, een van de deelnemende waterschappen aan de POVW, treedt als opdrachtgever op voor dit onderzoek.

https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/nieuwsberichten/@15914/groen-licht-testen/

Groen licht – testen innovatieve asfaltbekleding Friese Waddenzeedijk (Waterschap Noorderzijlvest)

In december 2018 ontving Wetterskip Fryslân in het kader van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) een beschikking vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarmee staat het licht op groen voor het testen van innovatieve asfaltmengsels, asfaltconstructies en aanbrengtechnieken op een echte zeedijk. Wetterskip Fryslân, een van de deelnemende waterschappen aan de POVW, treedt als opdrachtgever op voor dit onderzoek.

https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/nieuwsberichten/@15914/groen-licht-testen/