Hoogwater op zee (Waterschap Hunze en Aa’s)

Het is hoogwater op zee. Zo hoog dat we de coupures in Delfzijl gaan sluiten en we later vanochtend starten met volledige dijkbewaking.

8 januari 2019

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/nieuws/Paginas/Voorbereiding-op-volledige-dijkbewakin.aspx

-- Delivered by Feed43 service

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/nieuws/Paginas/Voorbereiding-op-volledige-dijkbewakin.aspx

Storm en wateroverlast: wie bel je dan? (Gemeente Lelystad)

Bij hevige regenval en storm krijgt de meldkamer honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. Medewerkers van de meldkamer die telefoontjes aannemen maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Door drukte kan het langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken.

https://www.lelystad.nl/4/Lelystad/Nieuws-2019/Januari/Storm-en-wateroverlast-wie-bel-je-dan.html

Storm en wateroverlast (Brandweer Nederland Facebook)

Later vandaag gaat het stormen. Wanneer bel je de brandweer en wanneer de gemeente? Lees het hier:

https://external.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBYlGAHbWDOB3Kr&url=https%3A%2F%2Fwww.brandweer.nl%2Fmedia%2F4121%2Fstorm-boom-op-auto.jpg%3Fmode%3Dcrop%26width%3D1200%26height%3D630&_nc_hash=AQBZk743J7nPLRUu


Bij acuut gevaar of spoed bel het alarmnummer 112 ook bij stormschade of wateroverlast. Niet acuut? bel dan je gemeente

https://www.facebook.com/170418416305218_2428131610533876

Waterschappen alert bij eerste storm van 2019 (Unie van Waterschappen)

Zo zet waterschap Noorderzijlvest volledige dijkbewaking in. De verwachte zeewaterstand om 13.00 uur is 4.20 meter boven NAP. Daarom worden de dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten. Het waterschap let ook extra op nieuwe rommel van de verloren containers van het containerschip dat kan aanspoelen.

Dijkbewaking

Ook in Friesland is het waterschap alert op extra rommel die kan aanspoelen op de dijken. Daarom stellen ze beperkte dijkbewaking in. De dijkwachters controleren het hele dijktraject van Zurich tot Lauwersoog en zo nodig ook de eilanden. Zo kunnen ze de rommel snel weghalen om schade aan de dijk te voorkomen.

Hoge waterstanden

Vanwege de verwachte hoge waterstanden sluit wetterskip Fryslan de dijkdoorgang van de keermuur, de keersluis en de Tsjerk Hiddessluis in Harlingen. Ook de schuiven van de gemalen langs de Waddenzeedijk worden gesloten.

Dijkdoorgang

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sluit waarschijnlijk de dijkdoorgang in Den Oever. Ook worden er voorzorgsmaatregelen genomen bij dijkversterkingswerk Texel en Den Oever: alle losse materialen worden opgeruimd of vastgezet. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenwaard inspecteert de dijken en houdt de waterstanden in de gaten.

Alert

De overige waterschappen zijn extra alert tijdens en na de storm. Zo zorgen ze er samen voor dat we in Nederland droge voeten houden.

Het bericht Waterschappen alert bij eerste storm van 2019 verscheen eerst op Unie van Waterschappen.

https://www.uvw.nl/waterschappen-alert-bij-eerste-storm-van-2019/