Meer Zwin (Provincie Zeeland Facebook)

De oude dijk is weg en het � zeewater kan het Zwin Natuur Park vrijelijk instromen. Dat zorgt voor het behoud van dit unieke gebied aan getijdennatuur met bijzondere dieren en planten. Niettemin was het voor onze provincie een historische gebeurtenis een dijk door te steken ��‍♂️ . Gedeputeerde Carla Schönknecht schepte samen met o.a. Vlaams minister Joke Schauvliege het zand weg. Niet bang zijn voor overstromingen; er is een dikke dijk een stukje verderop gebouwd. Lees en leer meer over Het Zwin via http://zwininverandering.eu/

https://www.facebook.com/241405532546419_2224940954192857

Milieueffectrapportage (mer)-procedure dijkversterking Hansweert, Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2019 ter inzage, Voortgang Regio Deal Zeeland en meer besluiten die Gedeputeerde Staten namen. Te lezen in de besluitenlijst via http://bit.ly/besluitenlijstgs5februari2019 … (tweets provincies)

Milieueffectrapportage (mer)-procedure dijkversterking Hansweert, Ontwerplijst zwemwaterlocaties 2019 ter inzage, Voortgang Regio Deal Zeeland en meer besluiten die Gedeputeerde Staten namen. Te lezen in de besluitenlijst via http://bit.ly/besluitenlijstgs5februari2019 …

https://twitter.com/provzeeland/status/1092763327707656192

Regio gaat samenwerken op gebied van Ruimtelijke Adaptatie (Gemeente Buren)

De klimaatveranderingen veroorzaken vaker overstromingen, zware regenbuien, hitteperiodes en periodes van droogte. De regio Rivierenland slaat de handen in elkaar. Ze gaat samenwerken aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze omgeving.
Klimaatbestending en waterrobuust
Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie gepresenteerd. Een nieuw onderdeel van ons nationaal Deltaprogramma. Klimaatveranderingen veroorzaken meer en meer overlast. Het Deltaplan heeft tot doel Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te maken.
Samenwerking Rivierenland waterketen
Van gemeenten, waterschappen en provincies verwacht onze regering dat ze voor ruimtelijke adaptatie vanaf 2018 in regio’s gaan samenwerken. In regio Rivierenland werkten de gemeenten en het waterschap al samen voor de waterketen (riool en waterzuivering). Het doel van deze samenwerking was het halen van een besparing van 13% op de uitgaven vanaf 2020. Dit doel is gehaald, ook dankzij de samenwerking.
Brede samenwerking ruimtelijke adaptatie
Samenwerking helpt dus. En daarom gaat regio Rivierenland op dezelfde manier samenwerken op gebied van ruimtelijke adaptatie. Twee gemeenten uit een andere regio (Lingewaard en Overbetuwe) sluiten bij Rivierenland aan. Vandaag ondertekenen 11 partijen een samenwerkingsovereenkomst en wordt de samenwerking formeel. De provincie Gelderland neemt deel aan de ruimtelijke adaptatie als een van de belangrijke stakeholders voor de regio.

https://www.buren.nl/nieuws/1077/regio-gaat-samenwerken-op-gebied-van-ruimtelijke-adaptatie/

Reisadvies #Australië: Op dit moment vinden er overstromingen plaats in de staat Queensland en bosbranden in de staat Tasmanië. Wilt u tijdens deze periode reizen? Volg de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Zie ook rubriek ‘natuurgeweld’. https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/australie/reizen/reisadvies … (tweets buitenlandse zaken)

Reisadvies #Australië: Op dit moment vinden er overstromingen plaats in de staat Queensland en bosbranden in de staat Tasmanië. Wilt u tijdens deze periode reizen? Volg de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Zie ook rubriek ‘natuurgeweld’. https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/australie/reizen/reisadvies …

https://twitter.com/247BZ/status/1092433005510049793