Extra bewonersavond over grondwateroverlast in centrumgebied (Gemeente Eemnes)

Op woensdag 28 november 2018 vindt een extra informatieavond plaats over de grondwaterproblemen in het centrumgebied van Eemnes. Bewoners van de Driest en Torenzicht werden eerder uitgenodigd voor een gelijke avond op dinsdag 27 november. Deze tweede avond is bedoeld voor overige bewoners in het centrumgebied. Want ook bewoners buiten de Driest en Torenzicht hebben vragen over het grondwater.

http://eemnes.nl/Bestuur/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuws/Extra_bewonersavond_over_grondwateroverlast_in_centrumgebied

-- Delivered by Feed43 service

http://eemnes.nl/Bestuur/Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuws/Extra_bewonersavond_over_grondwateroverlast_in_centrumgebied

Unie van Waterschappen en CUMELA Nederland gaan nauwer samenwerken (Unie van Waterschappen)

CUMELA Nederland is de eerste nieuwe partij die dit visiedocument uit 2016 onderschrijft. In dat jaar hebben de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NL Ingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA het visiedocument gezamenlijk opgesteld.

Andere manier van samenwerken

Deze partijen zien kansen in het verbeteren van de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven. Zij zetten zich gezamenlijk in om de principes van de marktvisie uit te dragen in de projecten en programma’s van de waterschappen. Ze vinden een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers belangrijk. De aanleiding hiervoor ligt in maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie. CUMELA sluit zich nu bij de partijen aan.

Vernieuwing waterschapsmarkt

In het visiedocument zijn de principes van de marktvisie vertaald naar 3 bouwstenen die bijdragen aan de verdere vernieuwing in de waterschapsmarkt:

• maximale maatschappelijke waarde;
• de mens centraal;
• een gezonde bouwkolom.

Alle organisaties die het visiedocument ondertekenden, waaronder nu dus ook CUMELA Nederland, vinden betere samenwerking belangrijk. Daarom ligt de nadruk op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Met als doel om samen bij te dragen aan droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Lees meer over samenwerken met de markt.

Het bericht Unie van Waterschappen en CUMELA Nederland gaan nauwer samenwerken verscheen eerst op Unie van Waterschappen.

https://www.uvw.nl/unie-van-waterschappen-en-cumela-nederland-gaan-nauwer-samenwerken/

Klimaatadaptatie in Zeeland (Deltacommissaris)

Op 13 november heeft deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek gebracht aan  Zeeland. Onder voorzitterschap van de provincie werken alle Zeeuwse gemeenten, het waterschap, de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat samen aan een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. Dit om deze regio voor te bereiden op meer wateroverlast, hitte en droogte en te zorgen dat de gevolgen van een mogelijke overstroming worden beperkt. De deltacommissaris werd geïnformeerd over de samenwerking en enkele lopende projecten, waaronder de hitteaanpak in Middelburg. Ook werd een bezoek gebracht aan Nieuwdorp waar de overheid, het bedrijfsleven en burgers samen aan de slag zijn met de opgaven van de energietransitie en klimaatadaptatie.

https://www.deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/2018/11/14/klimaatadaptatie-in-zeeland

Dijkversterking Den Helder – Den Oever (Hoogheemraadschap NK)

Onderzoek of ingrijpende aanpassingen van de dijk nodig zijn

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport te onderbouwen wat de veiligheidsproblemen zijn op de verschillende onderdelen van het dijktraject, en wat daarvan de oorzaken zijn. Dan wordt duidelijk of ingrijpende aanpassingen nodig zijn.

https://www.hhnk.nl/portaal/nieuws_42119/item/dijkversterking-den-helder-den-oever_13486.html