Subsidie voor opvang regenwater en meer groen (Gemeente Heerenveen)

Inwoners en bedrijven in de gemeente Heerenveen kunnen vanaf 1 januari 2021 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. De gemeente stimuleert hiermee maatregelen tegen de gevolgen van extreem droog en nat weer.

Het vergroenen van tuinen of daken. De regenpijp afkoppelen van het riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Huiseigenaren, huurders en bedrijven in de gemeente Heerenveen kunnen hier in 2021 de subsidie ‘Groener (be)loont’ voor gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf.

“Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een leefomgeving die beter bestand is tegen steeds vaker voorkomende langdurige droge én extreem natte weersomstandigheden”, legt wethouder Hedwich Rinkes uit.

Minder wateroverlast

Extra groen en het opvangen van regenwater zijn belangrijk. Hoe meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast of waterschade er ontstaat. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. Ook neemt ‘groen’ goed water op en zorgt voor schaduwwerking. Dit zorgt voor verkoeling in hete zomers. “Naast deze effecten, trekt meer groen ook nog eens meer insecten en vogels aan. En dat is weer goed voor de biodiversiteit”, vervolgt Hedwich Rinkes.

Zes subsidiemaatregelen voor bedrijven en particulieren bestaande bouw

De ‘Groener (be)loont’ subsidie geldt voor zes maatregelen:
1. Aanleg groen dak
2. Aanleg groene wand met infiltratiesysteem
3. Aanleg regenwatergebruikinstallatie
4. Verharding vervangen door groen of waterdoorlatende verharding
5. Afkoppelen regenpijp van het riool
6. Aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule
Er is in totaal 100.000 euro beschikbaar: 70.000 euro voor de eerste drie maatregelen. Deze gelden voor particulieren en bedrijven en moeten vooraf aangevraagd worden. De overige 30.000 euro is bestemd voor de laatste drie. Deze maatregelen zijn voor particulieren en kunnen achteraf aangevraagd worden.
Het gaat om verbeteringen van de bestaande situatie, nieuwbouwprojecten worden niet gesubsidieerd. De regeling is te vinden op de website: www.eenvooreengroener.nl/groenerbeloont.

Samenwerken aan de wateropgaven

In 2020 is het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en Biodiversiteit (2020-2022) vastgesteld. Op 14 december 2020 heeft de raad het Watertakenplan Heerenveen 2021-2024 vastgesteld. In dit nieuwe Watertakenplan ligt naast de reguliere taken op het gebied van beheer, onderhoud en vervanging van riolering de nadruk op de klimaatverandering.
De groene subsidies komen voort uit beide programma’s en plannen. Zo wordt de gemeente één voor één groener.

Het bericht Subsidie voor opvang regenwater en meer groen verscheen eerst op Gemeente Heerenveen.

https://www.heerenveen.nl/nieuws/22591/

Start werkzaamheden Logtenstraat (Gemeente Asten)

Van Horssen wegenbouw BV gaat in opdracht van de Gemeente Asten de Logtenstraat herinrichten. De reden dat de straat wordt aangepast, is het slechte wegdek, het slechte riool en de wateroverlast in de straat bij hevige regenval. De werkzaamheden...

https://www.asten.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/start-werkzaamheden-logtenstraat.html

ECLI:NL:RBAMS:2020:6071 Rechtbank Amsterdam, 07-12-2020, AMS 19/3954 (Uitspraken Rechtspraak)

Projectplan, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, artikel 1.6, vierde lid, Crisis- en herstelwet, artikel 5.4 van de Waterwet, dijkversterking door aanbrengen stalen damwandconstructie langs oever, geen twijfel aan onderbouwing, keuze voor deze constructie voldoende en deugdelijk onderzocht in verweer en nadere rapporten, ook wat betreft alternatieven, gevolgen waterhuishouding, (schade door) tril...

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:6071&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

Wetterskip Fryslân verbetert waterkeringen rondom museum Belvédère (Gemeente Heerenveen)

Wetterskip Fryslân start in de tweede week van januari met werkzaamheden aan de waterkeringen rondom museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud. Deze duren tot mei 2021. De waterkeringen in het gebied rondom het museum worden verbeterd om wateroverlast in de toekomst te beperken. De huidige keringen voldoen niet meer aan de eisen.

Stremming Woudsterweg

Door de werkzaamheden kan het verkeer tijdelijk geen gebruik maken van de Woudsterweg. Naar verwachting is dit in de eerste of tweede week van februari, afhankelijk van het weer. Ter hoogte van de toegangsdam naar het museum is de Woudsterweg gestremd voor doorgaand verkeer en bezoekers van het museum. Uitzondering hierop zijn mindervaliden, hulpdiensten en het bevoorradingsverkeer van het museum. Het waterschap weet dat deze route ook wordt gebruikt door de bewoners van de Marijke Muoiwei. Deze worden te zijner tijd persoonlijk op de hoogte gesteld van de stremming met een brief.

Fietsers en voetgangers worden tijdens de kortdurende stremming omgeleid. Deze omleiding wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Verbeteren waterkering

Wetterskip Fryslân werkt constant aan een goed functionerend watersysteem. Het waterschap verbetert een deel van de waterkeringen waarna deze voldoet aan de eisen. Om de kering ten westen (aan de kant van Skoatterwâld) van het museum stabiel te maken wordt de aanwezige sloot verlegd. De aannemer dempt de sloot met de vrijgekomen grond, en verstevigd hiermee de waterkering.

Samenwerking gemeente en Staatsbosbeheer

De nieuwe watergang krijgt een natuurvriendelijke oever om nog beter aan te sluiten op het natuurlijke karakter van het gebied. Dit is in overleg met de gemeente Heerenveen en Staatsbosbeheer besloten. Ook worden twee bruggen verplaatst. Het gaat om een stalen fiets-/voetgangersbrug en een houten vlonderbrug. Dit is afgestemd met de gemeente Heerenveen.

In de toegangsweg naar museum Belvédère komen houten palen (waarvoor de vermelde stremming van de toegangsdam noodzakelijk is). Met deze aanpassing is de waterkering langs deze weg weer voldoende stabiel. Tot slot versterkt de aannemer de kering ten noorden van de waterpartij voor het museum.

Start werkzaamheden

Aannemer Van der Meer voert het werk namens Wetterskip Fryslân uit. In de tweede week van januari 2021 starten de werkzaamheden en naar verwachting is het werk begin mei 2021 klaar.

Het bericht Wetterskip Fryslân verbetert waterkeringen rondom museum Belvédère verscheen eerst op Gemeente Heerenveen.

https://www.heerenveen.nl/nieuws/wetterskip-fryslan-verbetert-waterkeringen-rondom-museum-belvedere/