Virtual reality tour The Green Village (Gemeente Delft Facebook)

Wateroverlast, droogte en hitte☔☀� Nederland krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van extremer weer. Om jullie in deze tijd coronaproof kennis laten maken met (klimaat) innovaties op het terrein van The Green Village, heeft The Green Village een virtual reality tour ontwikkeld met het thema Klimaatadaptieve stad� Tijdens deze tour zie je innovatieve oplossingen op de WaterStraat en het HittePlein die wijken, straten en gebouwen leefbaar en bewoonbaar moeten houden. Ga je mee op virtuele tour❓➡ https://tourmake.net/nl/tour/3598cbf5910c12c72285cbcc82e15ce8

Wat zijn jouw wensen voor een duurzaam Delft?� Kijk en doe mee via ➡️ www.onsdelftmaakdestad.nl.

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-10/147195356_837626226965385_8771024801870849431_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=3&_nc_sid=ad6a45&_nc_ohc=GH4KTa63YREAX_sDyej&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&oh=3c21f54a45391a6e45df056eaf703be3&oe=6054BF55

https://www.facebook.com/124551297744820/posts/1687796681420266/

Gescheiden rioolstelsel (Gemeente Leiden Facebook)

In zeven wijken in Leiden wordt de komende jaren het riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel �‍�. De gemeente speelt hiermee in op het veranderende klimaat, waarbij hoosbuien steeds vaker voor wateroverlast zorgen ��. Maar wat is een gescheiden rioolstelsel precies �‍♂️�‍♀️? Wat zijn de voordelen? En wat kun je zelf doen? Dit animatiefilmpje legt het uit.

https://www.facebook.com/199321730103350/posts/3670348613000627/

Nieuwe fase in groene en landelijke woonlocatie Leuriks Oost (Gemeente Enschede)

Gemeente Enschede wil het plangebied Leuriks Oost - gelegen tussen de Gronausestraat, de Oostweg en de Keppelerdijk - ontwikkelen tot een woongebied waarin afwisseling en individualiteit centraal staan en dat tegelijkertijd de sfeer uitstraalt van landelijk wonen. De nadruk ligt op het bestaande groene landschap en de bosstructuur. Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om het bestemmingsplan, het exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan tegelijkertijd ter visie te leggen. Daarmee zet  gemeente Enschede een volgende stap naar invulling van de behoefte aan groenstedelijk wonen op ruime locaties in Enschede.

Leuriks Oost als woonlocatie voor vasthouden en aantrekken van ‘talent’

Een belangrijke doelstelling van de woonvisie Enschede is het vasthouden en aantrekken van talent. Gemeente Enschede heeft met het ministerie van BZK en provincie Overijssel een pilot gestart die gericht is op het aanbieden van aantrekkelijke woningen en woonmilieus om ‘talent’ aan te trekken en vast te houden. Leuriks Oost is daarbij aangewezen als een van de woningbouwlocaties die in de komende jaren versneld wordt ontwikkeld. De behoefte aan kavels van rond de 500 m2, die omgeven zijn door groen en toch dichtbij de stad liggen, is groot.

Groene kavels binnen bestaande bosstructuren

Met de Leuriks Oost wil de gemeente een woonwijk met 74 vrijstaande woningen realiseren, gelegen tussen bestaande bospercelen, het landelijke gebied en de Gronausestraat. Door de aanwezigheid van bestaande bospercelen en houtwallen, vormt de omgeving een lommerrijk en aantrekkelijk woonklimaat voor de nieuw te bouwen woningen. De robuuste groenstructuur legt relaties tussen het bos en de nieuwe kavels om zo de landschappelijke kwaliteiten in het gebied te versterken. Daarnaast is de waterstructuur en het water in de bodem een belangrijke opgave. Met de realisatie van een solide waterstructuur wordt wateroverlast tot een minimum beperkt. Dit heeft samen met de groenstructuur de inrichting van de woongebieden en de kavels bepaald. Het vormt daarmee de basis voor een groene, klimaatadaptieve en duurzame woonwijk.

Realiseren eigen ontwerp en zo duurzaam mogelijk

In de Leuriks Oost kan elke kaveleigenaar kiezen voor een eigen ontwerp, met daarbij de stimulans om een zo duurzaam mogelijke woning te realiseren. Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt daar ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Groene geluidsschermen voor betere akoestiek

Uit geluidsonderzoek blijkt dat op meerdere locaties in het noordelijk deel van Leuriks Oost de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Dit komt door het wegverkeer op de Gronausestraat en/of de Oostweg. Daarom moet voor 33 woningen een hogere waarde worden aangevraagd. Dat gebeurt gelijktijdig met de procedure voor het bestemmingsplan. Aan de woningen moeten extra geluidsvoorzieningen worden toegevoegd, zoals geluidswerende roosters. Om ook een aangenaam buitenklimaat te realiseren plaatsen we absorberende groene geluidsschermen. 

Plannen zes weken ter visie

De ontwerpplannen liggen gedurende zes weken ter visie. Na afloop van deze periode worden de binnengekomen reacties verwerkt, waarna de gemeenteraad de plannen definitief moet vaststellen.

 

 

 

 

 

https://www.enschede.nl/node/9273

Pijlhovestraat krijgt ‘eigen’, unieke roosters (Gemeente Enschede)

De elfjarige Mart van Ulzen heeft de ontwerpwedstrijd voor waterafvoerroosters in de Pijlhovestraat gewonnen. Zijn ontwerp ‘Enschede bloeit op’ zal het wegdek van de straat gaan sieren. De gemeente Enschede organiseerde de wedstrijd voor inwoners en scholen uit Twekkelerveld om de straat een uniek tintje te geven. De roosters dekken goten af die grote hoeveelheden water afvoeren wanneer het hard regent. Dit is een van de werkzaamheden binnen project GroenBlauw Twekkelerveld waarmee de gemeente de komende jaren de wateroverlast in de wijk aanpakt.

De wedstrijd luidde: ‘Wat wil jij zien op de roosters? Bedenk het zelf en laat dit aan ons weten in een ontwerp. Alles kan en mag.‘ Mart, die in groep 8 van De Zevenster zit, ging de uitdaging aan. “Ik ken de Pijlhovestraat goed, want ik woon er om de hoek en kom er zowat elke dag doorheen”, vertelt hij. “Voor het ontwerp heb ik gekozen voor een boom, want ik vind Enschede heel groen. De boom past bij de straat.”

Mart is zeer in zijn nopjes met het winnen van de wedstrijd. “Ik had het niet verwacht. Ik vind het erg leuk dat mijn rooster in de straat komt en daar nog jarenlang te zien zal zijn.”

Bewoners Pijlhovestraat stemden op favoriet

Uit alle ingestuurde ontwerpen stelde een deskundige jury een top-vier samen. De jury bestond uit Jacqueline Doornbos (Bewoners Platform Twekkelerveld), Petra Boonstra (inwoner Twekkelerveld en hoofd Expositie bij Concordia) en wethouder Jurgen van Houdt. Bewoners van de Pijlhovestraat mochten vervolgens stemmen op hun favoriet. Met zestig procent van de stemmen was Marts ‘Enschede bloeit op’ de overduidelijke winnaar.

Groen en groei

Pijlhovestraatbewoner Margo Smid licht haar keuze toe: “Het ontwerp heeft een mooie symboliek: regen zorgt voor groei. Groei van de wijk die in beweging is. Maar ook groei van jezelf, want je bent altijd in ontwikkeling. Prachtig!” Ronald Noorman vond de boom staan voor ‘groen en gezond’. Ook het feit dat een boom ‘groeit naar het licht’ sprak hem aan. Reaven koos voor dit ontwerp, want “ik vind het heel mooi en zeer vrolijk als je de deur uit stapt en de straat op gaat”.

Aanpak wateroverlast Twekkelerveld

Met het omvangrijke project GroenBlauw Twekkelerveld pakt de gemeente de wateroverlast in delen van Twekkelerveld aan. Bij zware regenbuien kan met name rondom de Goolkatenweg en in de Pijlhovestraat de riolering al het water niet aan. Nieuwe riolering en een beek maken ruimte om water te bergen en af te voeren. De maatregelen gaan ook hittestress en droogte tegen en verbeteren de biodiversiteit. Zo bereidt Enschede zich voor op extreme weersomstandigheden en verhoogt het de leefkwaliteit in Twekkelerveld.    

 

https://www.enschede.nl/node/9269