Timeline Photos (Gemeente Texel Facebook)

Hoogwaterwaarschuwing voor Oudeschild op donderdag 19 november: tussen 11.00 en 12.30 uur en 21.00 en 23.00 uur is er naar verwachting sprake van 145 cm +NAP. Bron: RWS. Check http://bit.ly/2QfBtKm voor de actuele waterhoogte.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/126340423_5529212083771040_1880302082689615893_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=cozlhrmBThEAX-EgLGW&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&tp=7&oh=ea20de9315fe9a1cf858d29dea7b3d5c&oe=5FDCD258

https://www.facebook.com/Gemeentetxl/photos/a.1510236882335267/5529212077104374/?type=3

Molenvliet krijgt nieuwe duikers voor verbeteren waterkwaliteit en doorstroming (Gemeente Woerden)

In de wijk Molenvliet worden in 2020 en 2021 in totaal vier duikers vervangen. Een duiker is een grote koker onder de weg die het riool met elkaar verbindt. De duikers worden vervangen om de kwaliteit van het water en de doorstroming te verbeteren.

Vervangen van de duikers nodig

De duikers die er nu liggen zijn gezakt. Ze liggen onder water. Kroos wat op de sloot ligt, kan dan niet weg. Doordat het kroos een laag op de sloot vormt, komen zuurstof en licht niet meer bij het water. Dat is niet goed voor vissen en andere planten in het water.

Nieuwe duikers zorgen voor verbetering waterkwaliteit en doorstroming  

De nieuwe duikers zijn groter en worden hoger geplaatst. Nu kan al het kroos er doorheen en stroomt het water weer door. Tijdens heftige regenbuien stroomt het water nu ook sneller weg in het riool. De kans op wateroverlast is met de nieuwe duikers in uw huis kleiner.

Samenwerking gemeente en waterschap

De gemeente heeft samen met het waterschap (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) de plannen gemaakt voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De plannen worden in samenwerking uitgevoerd. De overeenkomst tussen de gemeente en het waterschap is op 18 november ondertekend.

https://www.woerden.nl/inwoners/nieuws/molenvliet-krijgt-nieuwe-duikers-voor-verbeteren-waterkwaliteit-en-doorstroming

Reacties op startdocument dijkversterking Koehool-Lauwersmeer online (Wetterskip Fryslân)

Wij versterken de komende jaren de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Samen met partners en de omgeving wordt gekeken hoe deze dijkversterking te combineren met kansen voor landschap, natuur en landbouw. Half augustus 2020 is het startdocument ter inzage gelegd. Dit document is het plan van aanpak om te komen tot een besluit voor de dijkversterking. Hierop kwamen 35 zienswijzen binnen. De reactie hierop is samengevat in een reactienota.

https://www.wetterskipfryslan.nl/news/reacties-op-startdocument-dijkversterking-koehool-lauwersmeer-online

Hoe hitte- en waterbestendig zijn de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek? Klimaatatlas brengt klimaateffecte… (Gemeente Oude IJsselstreek)

Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude-IJsselstreek samen met Waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas samengesteld.

https://www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws/hoe-hitte-en-waterbestendig-zijn-de-gemeenten-doetinchem-montferland-en-oude-ijsselstreek

Ruim 400 inwoners denken mee over de herinrichting van Koolhof (Gemeente Deurne)

De gemeente is op diverse plekken bezig om wateroverlast aan te pakken. Een deel van de wijk Koolhof komt nu aan de beurt, want vooral in het zuidoosten van Koolhof ligt een knelpunt. In acht straten, verdeeld over vijf woonblokken, wordt daarom een gescheiden riool aangelegd. Twee maanden hebben inwoners van Koolhof hun wensen over de herinrichting van het projectgebied in Koolhof kunnen doorgeven via een online enquête. Ruim 400 inwoners hebben hun mening gegeven. Tijd om hiermee aan de slag te gaan.

https://www.deurne.nl/home/nieuws_43091/item/ruim-400-inwoners-denken-mee-over-de-herinrichting-van-koolhof_65848.html