Start uitvoering klimaatmaatregelen fase 1 in Hoogeloon (Gemeente Bladel)

Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. Door stevige regenbuien in combinatie met oude riolering ontstaat er regelmatig wateroverlast in Hoogeloon. Om dit in de toekomst beter te voorkomen en schoon en voldoende water te blijven houden, zijn maatregelen noodzakelijk.

https://www.bladel.nl/contact-informatie/nieuws_42695/item/start-uitvoering-klimaatmaatregelen-fase-1-in-hoogeloon_71272.html

Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking opent deuren (Provincie Utrecht Facebook)

Wandel of fiets jij wel eens over de Utrechtse dijken? Dan ben je vast benieuwd naar de toekomstplannen. Je kunt ze bekijken in een online bezoekerscentrum!

In onze provincie worden de dijken langs de Lek en Nederrijn versterkt. De versterking geeft eveneens de mogelijkheid om de dijken mooier te maken en kansen voor recreatie beter te benutten. Tot en met 14 maart zijn deze dijkplannen met eigen ogen te bekijken door een geheel digitale omgeving te betreden. Een uniek concept, ontstaan als gevolg van beperkingen door de coronamaatregelen.
Lees snel meer en stap zelf het bezoekerscentrum binnen.
bit.ly/2NqDuDo

https://scontent-dus1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p200x200/121164109_3413390432072708_5767344097192628041_o.jpg?ccb=3&_nc_ohc=PcOk6R2w4ykAX_A6e1R&_nc_ht=scontent-dus1-1.xx&tp=6&oh=f38f2a39d420f871ea3a9487dfb5a51a&oe=605C0A0B

https://www.facebook.com/1237207133024393/posts/3776250099120071/

Minister Ollongren ondersteunt klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving (Unie van Waterschappen)

De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken vroeg de minister eind december om deze brief. Aanleiding was de inbreng die de Unie van Waterschappen begin december aanleverde voor het Algemeen overleg Bouwen op 9 december. Daarin hield de Unie een pleidooi voor klimaatbestendig bouwen.

Watervriendelijke keuzes

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De leefomgeving staat onder grote druk. Onder meer door de grote woningbouwopgave. De waterschappen dringen erop aan om bij nieuwbouwprojecten een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af te wachten, maar preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken.”

Klimaatadaptatie stimuleren

In haar brief van 22 februari schrijft de minister dat zij klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving wil stimuleren en faciliteren. Daarom heeft zij een aantal acties in gang gezet. Zo vraagt zij alle gemeentes om een stresstest uit te voeren op de criteria wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen om potentiële kwetsbaarheden in beeld te brengen. Ook heeft ze een handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten laten opstellen. Daarnaast noemt de minister in haar brief nog 11 andere acties.

Water als sturend principe

Om schade door weersextremen te beperken is het nodig dat overheden water sturend laten zijn voor de ruimtelijke inrichting. Waterschappen roepen op om bij het invullen van de woningbouwopgave toekomstbestendige keuzes te maken in water-, land en bodemgebruik. Ze zijn dan ook blij met deze brief. Van het nieuwe kabinet vraagt de Unie van Waterschappen dit ordeningsprincipe nadrukkelijk te omarmen en daar structureel financieel aan bij te dragen.

> Brief van de minister aan de Tweede Kamer

The post Minister Ollongren ondersteunt klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving first appeared on Unie van Waterschappen. https://www.uvw.nl/minister-ollongren-ondersteunt-klimaatadaptatie-in-de-gebouwde-omgeving/

Wij verhogen de polderdijk Ryptsjerksterfeart en investeren in ruimte voor schoon water (Wetterskip Fryslân)

Wij verhogen de polderdijk langs de Ryptsjerksterfeart en verbreden de vaart door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Hierdoor wordt schade door wateroverlast beperkt, is er meer water beschikbaar in droge perioden en wordt de waterkwaliteit verbeterd. De werkzaamheden starten begin maart 2021.

https://www.wetterskipfryslan.nl/news/wij-verhogen-de-polderdijk-ryptsjerksterfeart-en-investeren-in-ruimte-voor-schoon-water