Extra geld van Rijk en regio tegen droogte (Deltacommissaris)

Voor het derde jaar op rij is het extreem droog. Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en zeker aan langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren. Daarom investeren regionale overheden en het Rijk samen in innovatieve nieuwe oplossing om ons land beter weerbaar te maken tegen watertekorten. Op initiatief van de deltacommissaris hebben de partners van het Deltaprogramma de afgelopen weken een pakket maatregelen uitgewerkt waarmee de zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst beter geborgd kan worden. Dit heeft geleid tot een appèl om vanuit het Deltafonds €100 miljoen extra beschikbaar te stellen. Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde op 4 juni positief in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee komt ruim €800 miljoen beschikbaar.

https://www.deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/2020/06/05/extra-geld-van-rijk-en-regio-tegen-droogte

Maatwerkoplossingen voor aanpak wateroverlast in het Gulpdal (Gemeente Gulpen-Wittem)

Het plan om de wateroverlast in het Gulpdal aan te pakken wordt aangepast. De aanleiding voor het plan van aanpak wateroverlast in het Gulpdal was de korte, hevige regenval die in 2012 schade heeft veroorzaakt bij een aantal inwoners en ondernemers in Slenaken en Beutenaken. In het plan staan maatregelen om de kans op wateroverlast te beperken.

https://www.gulpen-wittem.nl/nieuws/2020/06/05/maatwerkoplossingen-voor-aanpak-wateroverlast-in-het-gulpdal

Magazine Het Waterschap: een mooi verhaal over een groene toekomst (Unie van Waterschappen)

Tegen crises zijn waterschappers wel opgewassen, schrijft hoofdredacteur Judith de Jong in deze editie van Het Waterschap. Waterschappers weten immers perfect hoe ze om moeten gaan met bijvoorbeeld een crisis als wateroverlast? De Jong: “Maar dan. Dan opeens is er een crisis, die veel onverwachter is dan storm en springtij. Ook de wereld van ons waterschappers staat op zijn kop. Het coronavirus treft iedereen hard. In de eerste plaats de collega’s die geconfronteerd worden met ziekte en overlijden. We worden er stil van.”

Vanzelfsprekend en onmisbaar

Toch gaat het werk van de waterschappen door. Thuis, of nog steeds op locatie: Om de rioolwaterzuiveringen draaiende te houden. Om het waterpeil te blijven sturen. Om de dijken te blijven inspecteren en verstevigen. En ga zo maar door. “Dat is vanzelfsprekend. En tegelijk onmisbaar.”

Daarom gaat het in deze editie van het magazine over precies die onmisbaarheid van de waterschappen, onder andere op de rioolwaterzuiveringen. En over hoe de waterschappen werken aan duurzaamheid. Lees over de innovaties die bijdragen aan meer duurzaamheid. Laat je inspireren door de challenge van het hoogheemraadschap van Delfland: Go green or go home. Of loop een middagje mee met Marcela Laguzzi, die de afgelopen periode lid was van het coronateam bij waterschap Brabantse Delta.

En natuurlijk nog veel meer. Veel leesplezier!

Lees magazine Het Waterschap

https://www.uvw.nl/magazine-het-waterschap-een-mooi-verhaal-over-een-groene-toekomst/

Maatwerkoplossingen voor aanpak wateroverlast in het Gulpdal (Provincie Limburg Facebook)

De wateroverlast in het Gulpdal bij Slenaken wordt op een slimmere, andere manier met maatwerk aangepakt dan aanvankelijk de bedoeling was. Er zijn maatregelen gekozen die vrijwel hetzelfde beschermingsniveau tegen hoogwater bieden, maar deze aanpak heeft minder ruimtelijke impact op kwetsbare natuurgebieden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en zorgt ervoor dat de kosten beter in balans zijn met de maatschappelijke baten. ��� #limburg #provincielimburg #wateroverlast #natuurgebied

https://external-frx5-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQB0djkXm2RmD3YI&url=https%3A%2F%2Fwww.waterschaplimburg.nl%2Fpublish%2Fpages%2F5089%2Fimg_1113.jpg&_nc_hash=AQAY2oPLn5lQg2XU


Het plan om de wateroverlast in het Gulpdal aan te pakken wordt aangepast. Hiertoe hebben de bestuurders van de betrokken partijen besloten. De provincie Limburg, gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg hebben gezamenlijk een schriftelijke verklaring opgesteld om de wijzigingen...

https://www.facebook.com/118582591622050_1620266288120332