Goudse straten flink op de schop: meer ruimte voor groen én een flinke ophoging tegen wateroverlast (AD Gouda)

Diverse Goudse wegen zijn dusdanig verzakt dat ze snel moeten worden opgehoogd om wateroverlast te voorkomen. Dat wordt soms gecombineerd met een complete herinrichting van straten, zoals de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Componistenlaan en omgeving.

https://www.ad.nl/gouda/goudse-straten-flink-op-de-schop-meer-ruimte-voor-groen-en-een-flinke-ophoging-tegen-wateroverlast~a1a7e8105/

Extra geld van Rijk en regio tegen droogte (Deltacommissaris)

Voor het derde jaar op rij is het extreem droog. Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en zeker aan langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren. Daarom investeren regionale overheden en het Rijk samen in innovatieve nieuwe oplossing om ons land beter weerbaar te maken tegen watertekorten. Op initiatief van de deltacommissaris hebben de partners van het Deltaprogramma de afgelopen weken een pakket maatregelen uitgewerkt waarmee de zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst beter geborgd kan worden. Dit heeft geleid tot een appèl om vanuit het Deltafonds €100 miljoen extra beschikbaar te stellen. Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde op 4 juni positief in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee komt ruim €800 miljoen beschikbaar.

https://www.deltacommissaris.nl/nieuws/nieuws/2020/06/05/extra-geld-van-rijk-en-regio-tegen-droogte

De Voorde & Humanitas Zoetermeer vieren 75 jaar (Zoetermeers Dagblad)

Museum De Voorde en Humanitas Zoetermeer grijpen het bevrijdingsjaar aan om een pop-uptentoonstelling te maken over 75 jaar Humanitas. Humanitas is in 1945 opgericht om mensen te helpen die er zelf even niet uitkomen. In die tijd was het uniek dat er een organisatie was die mensen hielp ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging. De tentoonstelling ‘75 jaar vrijheid – 75 jaar Humanitas’ toont voorwerpen, foto’s, tijdschriften en documenten uit het archief van Humanitas, die een beeld geven van de veelzijdigheid van de projecten. De pop up-tentoonstelling is vanaf 5 juni te bewonderen.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De hulp concentreert zich op: eenzaamheid, opgroeien, opvoeden, detentie, thuisadministratie en verlies. De afdeling in Zoetermeer bestaat sinds 1971. Museum De Voorde gaat over jou en mij, hier en nu. Het museum wil de verhalen en kwesties die in de stad spelen via tentoonstellingen en activiteiten onder de aandacht brengen. Toen dit Irene Gunneweg van Humanitas ter ore kwam, aarzelde ze niet en nam contact op.

Watersnoodramp
Het resultaat is een pop-uptentoonstelling die bijzondere projecten uit 75 jaar Humanitas uitlicht. Zo stuurde Humanitas na de Watersnoodramp niet alleen noodgoederen, maar ook schoonmaakploegen naar Zeeland. De huizen waren bedekt met een dikke laag slijk en niet iedereen was in staat om dat zelf schoon te maken. In de jaren 50 organiseerde Humanitas ook de allereerste goede-doelen-loterij en pionierde de vereniging met telefonische hulpdiensten.

In de jaren 70 waren de voorlichtingsprojecten met ex-gedetineerden spraakmakend en in de jaren 80 was Humanitas baanbrekend op het gebied van hulp aan transgenders en hun families. In de jaren 80 en 90 was Humanitas verbonden aan grote spelshows zoals ‘Vara’s Sterrenshow’ met Willem Ruis en ‘Doet ie het of doet ie het niet’ met Peter-Jan Rens. Dit leverde naamsbekendheid en geld voor nieuwe projecten op. In de laatste decennia richt Humanitas zich op ouderenzorg, hulp bij inburgering, schuldsanering en bestrijding van armoede.

In Zoetermeer werkt Humanitas veel samen met andere organisaties. Met Stichting Jong Perspectief is bijvoorbeeld het programma Samen Sterk tot stand gekomen, dat gezinnen ondersteunt die het moeilijk hebben.

https://zoetermeersdagblad.nl/algemeen/de-voorde--humanitas-zoetermeer-vieren-75-jaar-

TU Delft lanceert eerste acht ‘TU Delft AI Labs’ (Emerce)

Delftse wetenschappers de komende jaren onderzoek doen naar de vraag hoe je met kunstmatige intelligentie de wetenschappelijke vooruitgang kunt versnellen.

De razendsnelle ontwikkelingen in AI, datawetenschappen en digitalisatie kunnen zorgen voor een versnelling in wetenschappelijke vooruitgang in alle domeinen, van medische wetenschappen tot onderzoek naar infrastructuur, en van fundamenteel tot toegepast onderzoek.

Omdat AI een rol speelt in alle wetenschapsgebieden, komen wetenschappers die onderzoek doen in AI en met AI in achts labs bij elkaar. In de loop van 2020 en 2021 worden deze acht interdisciplinaire AI labs uitgebreid met nog eens zestien labs.

Zo werken binnen het MACHINA-lab onderzoekers in onder andere machine learning samen met materiaalwetenschappers aan de analyse van bestaande materialen en de ontwikkeling van nieuwe materialen. Binnen het AidroLab werken onderzoekers in geometric deep learning samen met onderzoekers in watermanagement aan het verbeteren van de waterhuishouding en het voorspellen van overstromingen in de stedelijke omgeving. De onderzoekers van het CiTyAI-Lab gaan met behulp van zeer gevarieerde databronnen in kaart brengen welke impact het ‘weefsel’ van de stad heeft op de inwoners, om zo de leefomgeving te kunnen verbeteren.

TU Delft is van plan om het budget op het gebied van AI, data & digitalisatie te verdubbelen tot 70 miljoen euro per jaar. Deze middelen zullen worden gebruikt voor nieuw talent en onderzoekseenheden (‘labs’), onderwijsprogramma’s over AI, data en digitalisatie, versnelde onderwijsinnovatie en de intensivering van samenwerking, partnerschappen en netwerken.

https://www.emerce.nl/nieuws/tu-delft-lanceert-eerste-acht-tu-delft-ai-labs