Het Nieuwe Klimaat -Van klimaatverandering naar klimaatcrisis? (Duurzaamnieuws)

Met natuurfilosoof Matthijs Schouten gaan we in gesprek over de huidige staat van ons klimaat, de vernietiging van onze planeet en de natuur in ons zelf. Van bosbranden in de Amazone, Siberië en Australië tot aan overstromingen in Indonesië. Spraken we eerder nog van 'klimaatverandering', trekken nu toonaangevende media zoals The Guardian aan de bel […]

https://www.duurzaamnieuws.nl/het-nieuwe-klimaat-van-klimaatverandering-naar-klimaatcrisis/

Hoog water 1995: van terugblik naar blik op de toekomst (Bunniks Nieuws)

  • Het water staat hoog in Wijk bij Duurstede 2018

    Ali van Vemde
Hoog water 1995: van terugblik naar blik op de toekomst
20-01-2020, 12:43

HOUTEN Het hoogwater van 1995 is een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Met het initiatief
#hohohoogwater belichten zeven waterschappen en Rijkswaterstaat, de dreiging van toen, de
ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst. Onze dijken moeten klaar
zijn voor het toekomst omdat het klimaat verandert.

Tussen 25 januari en 4 februari vertellen ze met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in
de Nederlandse delta. Met een Hoogwaterjournaal op 25 januari, met videodagboeken van mensen rondom de
dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is bewustzijn te creëren voor
waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari roepen ze alle Nederlanders op om een selfie te maken op de dijk die
hen beschermt en deze foto te delen via social media met de #mijndijk.

BEST BEVEILIGDE DELTA Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder
water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.
In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot
Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen
huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Hoogwater is niet
te onderschatten.

GROTE VERSCHILLEN In de afgelopen 25 jaar zaten de Waterschappen niet stil. Er kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en versterkt.
Passend in het landschap, met nieuwe technieken en in gesprek mensen in de omgeving. Waterschappen
fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio's ontstonden. Het veranderende klimaat en nieuwe
inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN: WELKE DIJK BESCHERMT JOU? Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden blikt terug op het hoogwater van 1995 op de website
www.hdsr.nl/hohohoogwater . Wat betekende het hoogwater voor het beheergebied van het waterschap? Op
de website staat een tijdlijn met gebeurtenissen per dag in 1995 en een fotoalbum met foto's uit die tijd. Ook
kijken we op de site naar de toekomst. Hoe beschermen we het achterland en wat is daar de komende jaren
voor nodig? Bijvoorbeeld langs de Lekdijk?
Via de socialmediakanalen deelt het waterschap tijdens de campagne van 25 januari tot 4 februari foto's,
video's en infographics die te maken hebben met hoogwater en de bestrijding daarvan. Houd onze
socialkanalen in de gaten voor alle informatie rond #hohohoogwater.
Weet jij welke dijk jou beschermt? We staan er niet altijd bij stil, maar zonder dijken loopt 60% van Nederland
onder water. Laat zien dat jij waterveiligheid belangrijk vindt. Maak een selfie bij de dijk die jou beschermt met
de hashtag #mijndijk, #dijknaam en #hohohoogwater. Samen zorgen we voor sterke dijken!

PARTNERS #hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en
Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en
Rijkswaterstaat. Samen werken zij met vele partners in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan
waterveiligheid in Nederland.

Pubble status:

https://bunniksnieuws.nl/lokaal/historie/hoog-water-1995-van-terugblik-naar-blik-op-de-toekomst-676647