Nieuw type bodemonderzoek gaat dijksterkte nauwkeuriger vastleggen (BodemNieuws)

Rijkswaterstaat en het HoogwaterbeschermingsProgramma (HWBP) zijn op twee dijklocaties bezig met bodemonderzoek naar de sterkte van dijken in de onverzadigde ondergrond. Op de Maasdijk bij Oijen en op de IJsseldijk in Westervoort worden rond het dijklichaam sonderingen uitgevoerd die de werkelijke grondsterkte laten zien als het grondwater in het droge zomerseizoen laag staat en hoog in het natte winterseizoen. De eerste metingen laten zien dat de sterkte in oktober door alle regenval weliswaar sterk is afgenomen maar zich nog altijd ruim boven de ontwerpsterkte bevindt, zo bleek op de eerste presentatie van het veldonderzoek op 29 november. (Waterforum, 3 december)
Lees meer: waterforum.net

https://bodemnieuws.nl/cms/22639-nieuw-type-bodemonderzoek-gaat-dijksterkte-nauwkeuriger-vastleggen.html

Herontwikkeling IHC-terrein Krimpen a/d Lek (Pro Krimpenerwaard)

http://prokrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0656-300x225.jpeg

http://prokrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0657-300x225.jpeg

Op 3 dec

http://prokrimpenerwaard.nl/wp-content/uploads/2019/12/IMG_0658-300x225.jpeg

ember 2019 heeft een besloten beeldvormende bijeenkomst over de herontwikkeling van het IHC-terrein (Krimpen a/d Lek) plaatsgevonden in het gemeentehuis te Lekkerkerk. Whoonappart (gebieds)ontwikkeling en realisatie van duurzame en betaalbare woonconcepten heeft samen met Balance d’eau bouwbedrijf met specialisatie in drijvend bouwen een presentatie gegeven aan de raads- en commissieleden. Hierbij was ook een vertegenwoordiging van de “Verontruste Dijkbewoners” aanwezig en de watersportvereniging/waterscouting. Pro Krimpenerwaard vindt dat een goede aanpak, maar het was nog beter geweest als de bijeenkomst openbaar was.  Je moet alle inwoners bij zo’n ingrijpend en groot project betrekken.

Dit is een bijzondere locatie op de driesprong Lek, Nieuwe Maas en De Noord, buitendijks aan de Lek, een historisch deel van de Lekdijk. Om het project financieel uitvoerbaar te maken moeten er 250 woningen worden gebouwd, waarvan slechts 35 in de categorie starterswoningen tegen een bedrag van rond de € 200.000,–. Een groot aantal woningen wordt in het dure segment gebouwd. Het plan is extra duur, omdat eerst de ernstig vervuilde grond moet worden gesaneerd, extra eisen worden gesteld aan het buitendijks bouwen, extra noodparkeerplaatsen worden aangelegd i.v.m. hoogwater en de woningen aan de nieuwe eisen van duurzaamheid moeten voldoen.  Rijkswaterstaat zou met het gepresenteerde plan kunnen instemmen.

Pro Krimpenerwaard stelt vast dat het plan misschien wel onuitvoerbaar is. De ontsluiting op de dijk geeft grote problemen. Die weg is hiervoor niet geschikt en geeft veel overlast voor de dijkbewoners. Het is nu al op zondagen regelmatig een verkeersinfarct. Bovendien is hoogbouw in het plan opgenomen van 8 woonlagen. De dijkbewoners vinden dit terecht onacceptabel. Maar ja, de projectontwikkelaar wil een commercieel plan presenteren en zonder hoogbouw is dat niet te realiseren.

Pro Krimpenerwaard wil, evenals de dijkbewoners, dat eerst de ontsluiting verantwoord wordt  geregeld. Geen hoogbouw van 8 lagen in dat kwetsbare gebied en meer duidelijkheid over de sanering en de mate van vervuiling. Begin volgend jaar worden we weer geïnformeerd en waarschijnlijk weer besloten.

http://prokrimpenerwaard.nl/8547