Doe mee aan de evaluatie van de marktvisie van de waterschappen (Unie van Waterschappen)

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Dit gebeurt op verzoek van de stuurgroep Samenwerking Waterschapswerken (SWW). Het onderzoek richt zich op het (markt)visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing’ uit 2016.

Wie kan meedoen?

Van bestuur/directie tot aan de werkvloer. Bij de waterschappen, maar zeker ook bij aannemers, loonbedrijven, ingenieursbureaus, adviesbureaus en (toe)leveranciers. Je kunt de survey ook invullen als je niet op de hoogte bent van het bestaan en/of de inhoud van het visiedocument.

Waarom dit onderzoek?

De marktvisie moet bijdragen aan een betere samenwerking met de markt en professionalisering van het publiek opdrachtgeverschap van de waterschappen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie maken dat een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers noodzakelijk is. Ook belangrijke opgaven in het waterbeheer – het waarborgen van waterveiligheid, voorkomen van wateroverlast en verduurzamen van het zuiveringsproces – vragen hierom.

Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of het huidige visiedocument nog actueel is. Ook wordt gekeken wat de behaalde resultaten zijn en waar waterschappen en marktpartijen de komende jaren de samenwerking nog kunnen verbeteren.

Vul de survey in

De survey staat open tot vrijdag 11 december 2020. Tijdens InfraTech, in januari 2021, zullen de eerste resultaten bekend worden gemaakt.

Vul de survey in

Meer informatie over samenwerken met de markt

The post Doe mee aan de evaluatie van de marktvisie van de waterschappen first appeared on Unie van Waterschappen.

https://www.uvw.nl/doe-mee-aan-de-evaluatie-van-de-marktvisie-van-de-waterschappen/

Vijf miljoen extra in de grond tegen overstromingen na hoosbui, maar of het lukt? (AD Oosterhout)

RIJEN - Dat inwoners de wateroverlast beu zijn, is bekend. Gilze en Rijen stopt daarom de komende jaren zes miljoen euro extra in de grond. Rioleringen vervangen, regenwater afkoppelen en tegels uit de tuinen, groen erin. Maar er zijn te weinig ambtenaren. ,,Zorgelijk”, vond de commissie Ruimte.

https://www.ad.nl/oosterhout/vijf-miljoen-extra-in-de-grond-tegen-overstromingen-na-hoosbui-maar-of-het-lukt~a1cb4821/

Vijf miljoen extra in de grond tegen overstromingen na hoosbui, maar of het lukt? (BN DeStem Oosterhout)

RIJEN - Dat inwoners de wateroverlast beu zijn, is bekend. Gilze en Rijen stopt daarom de komende jaren zes miljoen euro extra in de grond. Rioleringen vervangen, regenwater afkoppelen en tegels uit de tuinen, groen erin. Maar er zijn te weinig ambtenaren. ,,Zorgelijk”, vond de commissie Ruimte.

https://www.bndestem.nl/oosterhout/vijf-miljoen-extra-in-de-grond-tegen-overstromingen-na-hoosbui-maar-of-het-lukt~a1cb4821/